Nyheder:

Succes med Erasmus+akkreditering i Esbjerg Kommune: Skal jeres kommune også være med?

I januar fik Esbjerg Kommune en akkreditering af deres dagtilbud- og skoleforvaltning til EU-programmet Erasmus+. Det betyder, at kommunen frem til 2027 får tilskud til at sende pædagoger, lærere, institutionsledelser og elever på læringsophold i et andet EU-land. Dermed skriver Esbjerg sig ind i rækken af syddanske kommuner, der allerede har fået tilsagn om en akkreditering.

Erasmus+ i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune havde allerede gode erfaringer med Erasmus+ programmet, da de valgte at søge om akkreditering. Kommunen fik tilbage i 2019 godkendt projektet ”SMART KIDS SMART CITY”, der involverer 117 mobiliteter. Det gav blod på tanden til at afsøge andre muligheder i programmet, heriblandt potentialet for at kompetenceudvikle kommunens medarbejdere i en europæisk kontekst. Og her ligger muligheden for akkreditering lige til højrebenet. 

EU-projekterne er dermed en løftestang for Esbjerg Kommunes ”VISION2025”, der fokuserer på fremme af leg, læring og aktiviteter og rummer ambitionen om at blive Danmarks bedste skolevæsen. Ifølge Lisbeth Kodal og Jacob Elholm, henholdsvis international koordinator og uddannelseskonsulent i Esbjerg Kommune, skriver målene for akkrediteringer sig direkte ind i Esbjergs børne- og ungepolitik. 

Politikken har et særskilt fokus på professionelle læringsmiljøer, understøttelse af børn og unges kompetencer inden for humanisme og naturvidenskab samt på at fremme kulturmøder og styrke fremmedsprogskompetencer. Jacob Elholm fortæller: 

”Erasmus-programmet giver nogle fantastiske muligheder for skoleelever, der ikke alle har været i udlandet, og de ”vokser” i den grad med oplevelsen. Også lærere, ledere og pædagoger kommer glade og engagerede hjem med en masse ny viden og inspiration”. 

Ansøgningen til akkreditering kræver dog en struktureret tilgang, hvis man vil nå godt i mål. Lisbeth Kodal har derfor et godt råd til interesserede kommuner: 

”Det kan være en god ide at nedsætte en arbejdsgruppe, der har ansvaret for ansøgningen og tager ejerskab over den. Derudover kan man med fordel tage kontakt til kommuner eller skoler, der allerede er akkrediteret”. 

Få en genopfriskning af, hvordan Erasmus+ akkreditering kan give forenklet adgang til at søge tilskud til mobilitetsaktiviteter her

Syddansk succes med akkreditering

Nyborg, Aabenraa, Esbjerg, Vejle, Middelfart, Varde, Billund, Fanø, Sønderborg og nu Esbjerg Kommune har alle haft succes med at søge en akkreditering til dagtilbud- og skoleforvaltningerne gennem Erasmus+. Dermed er Region Syddanmark den mest akkrediterede region i Danmark. 

 

Den store interesse hænger ifølge Cathrine Holm Frandsen fra Det Syddanske EU-kontor sammen med, at kommunerne kan bruge akkrediteringerne som led i implementeringen af deres børne- og ungepolitikker samt kommunernes overordnede udviklingsstrategier: 

”Akkrediteringsmuligheden er EU-projekter, når det er bedst! ERASMUS+ programmet er EU’s uddannelsesprogram, og så længe man i kommunerne har et erkendt behov for at søge viden uden for Danmarks grænser, ønsker at udvikle egen praksis gennem international inspiration eller, som Esbjerg kommune for eksempel, ønsker at styrke elevernes interkulturelle kompetencer, så kan man aktivt anvende akkrediteringen som led i implementeringen af ens lokale politikker”.

Ifølge Cathrine Holm Frandsen er ambitionen at få så mange syddanske kommuner akkrediteret som muligt: 

”Det Syddanske EU-kontor står klar til at hjælpe nye interesserede kommuner. Typisk starter vi med et kort møde, hvor jeg introducerer muligheden for skoledirektøren eller skolechefen, og så aftaler vi ellers et forløb hen mod deadline, hvor vi både samarbejder om at sikre det lokale ejerskab til akkrediteringen og pinpointer selve ansøgningen”. 

 SDEO hjælper jer videre

Lyder Erasmus+ akkreditering som noget for din kommune, kan I stadig nå at indsende en ansøgning inden næste frist den 19. oktober 2022. 

Hvis I går med overvejelser om at søge programmet, eller har spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte vores konsulent på området, Cathrine Holm Frandsen, der kan hjælpe jer videre i processen. Kontakt Cathrine på chf@southdenmark.be