Nyheder:

Syddansk uddannelsesnetværk er skudt i gang

Regionshuset i Vejle dannede ramme om lanceringen af SDEOs helt nye uddannelsesnetværk med fokus på EU-samarbejde og -projektmuligheder inden for uddannelsesområdet. Dagen bød på spændende oplæg og gode muligheder for at netværke og identificere fælles behov og mulige løsninger blandt repræsentanter fra store dele af uddannelsesområdet i Danmark. 

Fredag d. 28. oktober blev vores nye uddannelsesnetværk SDEO Education Network indviet med en dag med fokus på europæisk samarbejde. Formålet med netværket er at gøre det nemmere for syddanske uddannelsesinstitutioner at dele viden, diskutere projektmuligheder, udveksle kontakter og søge europæiske partnere. 

Netværket er etableret som en reaktion på et øget fokus på uddannelse fra EU og ikke mindst en stigende interesse i internationalisering blandt de syddanske uddannelsesinstitutioner, fortæller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

”I de seneste år er uddannelsesområdet blevet betydeligt opprioriteret i det europæiske samarbejde. Samtidig oplever vi en voksende interesse for at deltage i europæiske samarbejds- og innovationsprojekter blandt syddanske videns- og uddannelsesinstitutioner – så meget at der nu er grundlag for at etablere et internationalt netværk.”

Uddannelse på dagsordenen

På lanceringsdagen var 32 deltagere samlet fra flere dele af uddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelserne, videregående uddannelser og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt uddannelsesteamet for Region Syddanmark.

På programmet var der blandt andet en præsentation af Jonas Svane Jakobsen fra Region Syddanmarks uddannelsesteam om samarbejde og uddannelsessektoren i Syddanmark. Senere leverede Mette Ernlund fra University College Syd et oplæg om vigtigheden af internationalisering, mens Daniel Wilhelmsen og Jonas Bæk fra Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede mulighederne i det nye Erasmus+ 2023-program. 

Formiddagen sluttede med en idécafé, hvor deltagerne kunne dele inspiration og erfaring og ikke mindst drøfte mulige projektidéer med hinanden.

Mette Thidemann, Uddannelseschef på Fredericia Maskinmesterskole, fortæller at det bl.a. var muligheden for at mødes over fælles udfordringer og løsninger med ligesindede fra uddannelsessektoren, som gjorde netværksdagen til en positiv oplevelse.

”Netværksmødet gav en god fornemmelse af, at vi er fælles om vores arbejde mod den grønne omstilling, og jeg håber, at møderne fremover kan befordre, at vi inspirerer hinanden til denne omstilling. Her tænker jeg både på det faglige indhold i vores uddannelser og på vores institutioner som arbejdspladser.”

Arbejder du også med erhvervsuddannelser, videregående uddannelser eller efter- og videreuddannelser? I SDEO Education Network har vi fokus på at gøre det nemmere at deltage i det europæiske samarbejde gennem forskellige arrangementer, hvor vi formidler den seneste viden om relevante EU-programmer, drøfter projektmuligheder, udveksler kontakter, erfaringer og resultater og smeder konsortier til nye projekter. 

Vil du være en del af netværket, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen på jbc@southdenmark.eu