Nyheder:

Syddanske ingeniører vil levetidsforlænge havmølleparker

I et nyt europæisk projekt med titlen STROWIN samarbejder ingeniørvirksomheden LICengineering, Aalborg Universitet og Matrisk fra Schweiz om at gøre offshore vindenergiproduktion mere pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv.

En digital tvilling og et avanceret, risikobaseret inspektionssystem er fokuspunkterne i Eurostars-projektet, STROWIN, hvor tre partnere, herunder LICengineering, kombinerer deres spidskompetencer for at levetidsforlænge havmølleparker. Projektet er støttet med tilskud fra Eurostars – heraf med 2,3 mio. kr., der går til LICengineering, som blandt andet har kontor i Svendborg og Esbjerg. 

”Når vi samler vores kompetencer og erfaring inden for industrien, kan vi ikke alene levetidsforlænge og reducere inspektioner og dermed omkostninger. Vi kan også give et meget mere nøjagtigt indtryk af sikkerhedsniveauet i vindmølleparken. Det vil sige, at vi er meget bedre klædt på og kan udtale os mere nøjagtigt om sikkerhedsniveauet,” forklarer Hans Jørgen Riber, Director for Research & Development i LICengineering. 

Ingeniørerne hos LICengineering er eksperter i monitorering af store strukturer offshore og i at skabe det, der kaldes ’digitale tvillinger’ – et virtuelt tvillingebillede, som gør det lettere og billigere at spotte problemer og forudse behov for vedligeholdelse. Schweiziske Matrisks spidskompetence er derimod matematiske modeller, der kan vurdere de optimale strategier for inspektioner. Kombinerer man teknologierne, får man et meget stærkere grundlag for arbejdet med vedligehold i vindmølleparker. 

Hans Jørgen Riber glæder sig over samarbejdet med Matrisk og Aalborg Universitet: 

”Vi har hver især noget, vi virkelig kan bidrage med. Det er det, der er det smukke i det, synes jeg. Vi skal ikke prøve at stjæle fra hinanden – det er samarbejdet, der gør det stærkt. Og det er første gang, vi har et universitet med inde over. Det er rigtig godt, for det løfter lige det hele en ekstra tand.”

En cykel med overdimensionerede hjul

Men hvorfor er der et behov for et projekt som STROWIN? Ifølge Hans Jørgen Riber handler det om at blive i stand til at reducere antallet af eftersyn på vindmølleparker og vejlede om, hvor og hvornår sikkerheden ikke længere er tilstrækkelig. På den måde bliver det også muligt at se og vurdere sikkerhedsniveauet i de forskellige dele af vindmølleparken og sørge for, at de er ens overalt. Hans Jørgen Riber sammenligner med delene på en cykel: 

”Forestil dig, at du kører på en cykel, hvor du har overdimensioneret dine hjul, men din saddel er ved at brække af, fordi du har brugt tre gange så mange penge på hjulene. Der kunne du måske have brugt nogle af pengene på at lave sadlen, så den også holdt lige så længe som hjulene, så det hele harmonerer og har samme levetid. Det handler om ikke at sjuske med sine omkostninger og udgifter på sådan en vindmølle,” forklarer han og lægger vægt på, at offshore vindmølleindustrien kræver værktøjer som disse for at være konkurrencedygtig og omkostningseffektiv – uden at gå på kompromis med driftssikkerheden. 

EU-projekter skaber resultater

Det er ikke første gang, LICengineering deltager i et EU-projekt. Faktisk har de modtaget EU-støtte flere gange, og det er tredje gang, virksomheden skal være med i et Eurostars-projekt. De foregående projekter har blandt andet ledt til opstarten af et samarbejde med SHELL, hvor LICengineering implementerede et system, der sammen med digital tvilling-teknologien overvåger og levetidsforlænger en boreplatform i Nordsøen. Det er også disse erfaringer, det nye STROWIN-projekt udspringer fra.

”Man kan sige, at det her er et spin-off af de foregående Eurostars-projekter. Med støtten har vi fået et skub, så vi har kunne bygge videre på projekterne. Men vi har aldrig sagt ’det var så det’ og lavet noget helt andet, når vi har færdiggjort et EU-projekt. Det har blandt andet betydet, at der er en rød tråd i vores arbejde, siden vi fik Eurostars-funding for første gang i 2016,” fortæller Hans Jørgen Riber, inden han fortsætter:

”At vi får støtte betyder alt. Vi kan ikke lave noget i så stor skala i sådan et relativt lille firma. Jeg tror, det her projekt vil komme hele industrien, ja hele energisektoren til gode.”

Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-kontor har hjulpet LIC Engineering i ansøgningsprocessen. Hun lægger vægt på den store gevinst, virksomheden får ud af samarbejdet med de øvrige projektpartnere:

”LICengineerings succes i Eurostars-programmet er blandt andet baseret på deres tætte udviklingssamarbejde med partnere i andre europæiske lande. I samtlige af LICengineerings projekter er der en meget tydelig merværdi i samarbejdet. Hver partner bringer noget unikt og essentielt til bordet – ofte både i forhold til teknologi og markedskendskab.”

Vil du vide mere om Eurostars-programmet, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent på erhvervsområdet Siri Bentzen på srb@southdenmark.be