Nyheder:

Turen gik til Bruxelles: Sydjyske erhvervskontorer kom hjem med ny viden om EU

Der var fokus på, hvordan syddanske virksomheder kan få mere ud af EU, da 12 deltagere fra de sydjyske erhvervskontorer og Erhvervshus Sydjylland tog på studietur til Bruxelles. Programmet bød både på besøg i Europa-Parlamentet og en række oplæg fra nogle af de aktører, der arbejder i og omkring EU-systemet. 

Hvad får man, hvis man blander 12 spørgelystne syddanskere med en to-dages studietur til EU’s hjerte? Svaret er en masse ny viden om EU-systemet, indblik i vigtige beslutningsprocesser og gode snakke i formelle og uformelle rammer. 

Jacob Christian Nielsen, CEO i Erhvervshus Sydjylland, var en af deltagerne på studieturen. 

”Formålet med turen var, at vi fra erhvervshuset sammen med vores gode kollegaer fra de sydjyske erhvervsservices fik et bedre indblik i arbejdet på Det Syddanske EU-kontor, og hvad det egentlig er for nogle processer, der foregår i Bruxelles. Det er gavnligt for os at vide, fordi vi selvfølgelig vil være bedst muligt klædt på til at hjælpe de syddanske virksomheder med mulighederne på EU-plan.”

Stort fagligt udbytte

EU-systemet er bygget op omkring en række institutioner, som udvikler, vedtager og gennemfører lovgivning – bl.a. med indflydelse fra f.eks. lobbyister og interesseorganisationer. På studieturen var flere parter repræsenteret, da programmet eksempelvis bød på en rundvisning i Europa-Parlamentet og et besøg hos MEP Asger Christensen, som indviede gæsterne i nogle af de mærkesager, han beskæftiger sig med. 

På dagsordenen var også et oplæg fra Mette Dyrskjøt, rådgiver for Margrethe Vestager, som fortalte om det vigtige arbejde med erhvervsudvikling og digitalisering i Europa-Kommissionen. Senere var først chefkonsulent i ITD Jonatan Grau Møller og dernæst EU- og International chef i Dansk Erhverv Lasse Hamilton Heidemann på podiet for at fortælle om interessenters rolle i EU-systemet. Afslutningsvist fortalte Alex Keynes og Fabian Sperka fra NGO’en Transport & Environment om deres arbejde for at fremme en bæredygtig europæisk transportsektor.

“Der var lavet et rigtig godt og spændende program, og de tilbagemeldinger vi har fået har været meget positive. Folk har fået et meget stort fagligt udbytte af de dage, vi var i Bruxelles,” fortæller Jacob Christian Nielsen og fortsætter:

”En sidegevinst er jo også hele det sociale aspekt. Det her med at mødes og snakke sammen – både i formelle og uformelle rammer. Det gør også, at det er nemmere lige at ringe eller skrive til hinanden, når der er nogle ting, man er nysgerrig på eller har brug for hjælp til.”

Vigtige beslutninger 

Spørger man Jacob Christian Nielsen levede studieturen op til formålet om at opnå et bedre kendskab til EU-systemet og virksomhedernes muligheder i den forbindelse. Men gruppen tog også andre vigtige budskaber med hjem, forklarer han. 

”De beslutningsprocesser, der foregår i Bruxelles, er virkelig relevante at forstå for de virksomheder, vi arbejder med. Og noget af det man kan undre sig over er, at på trods af, at det er utrolig vigtige beslutninger, som påvirker os alle sammen – ikke mindst virksomheders rammevilkår – så er det samtidig meget lidt, der står i de danske medier. Så der er et hul imellem, hvor vigtigt det her er for virksomhederne, og hvor lidt information, man får på almindelig vis, hvis man ikke selv opsøger det,” fortæller han og opfordrer syddanske virksomheder til at tage kontakt til deres lokale erhvervskontor, Erhvervshus Sydjylland eller Det Syddanske EU-kontor, hvis de vil vide mere om processerne og mulighederne i EU. 

Arbejder du for en organisation, kommune, institution eller noget helt fjerde, som også vil på studietur til Bruxelles? Så kontakt os her

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor