Nyheder:

Update på Horizon Europe: Kamp om budgettet, nye forslag til partnerskaber

horizon_europe

Horizon Europe er godt på vej til at finde sin endelige form. Det store spørgsmål er, hvor stort programmet bliver.

Budgettet for EU’s næste store rammeprogram for forskning og innovation bliver først afklaret når Europa-Parlamentet og Rådet i 2020 færdigforhandler EU’s samlede budget (eller MFF) for 2021-2027.

Horizon Europe rapportør Christian Ehlers har udtalt, at programmets foreslåede budget på €94,1 mia. stadig kan blive reduceret med €12 milliarder og derved ende nærmere de €77 mia. givet til det nuværende program, Horizon 2020.

Parlamentet og europæiske forskningsinstitutioner har tidligere opfordret til at gå den modsatte vej og hæve budgettet for Horizon Europe til €120 mia. Netop nu taler flere medlemsstater dog for overordnede besparelser i EU-budgettet, mens andre vil prioritere finansiering af samhørighedspolitikken og Brexit kommer til at efterlade et britisk hul i pengekassen.

Missioner, visioner og partnerskaber

Horizon Europe’s endelige form skal stadig vedtages i starten af 2020 – og mens de overordnede søjler er solide, skal detaljerne omkring synergier og internationale samarbejder stadig på plads.

I det seneste udkast flugter programmet politisk med den nye Europa-Kommisions prioriteter, navnligt klimaændringer, bedre integration af migranter og kampen mod “fake news” på sociale medier.

I alt 53 tematiske partnerskaber mellem EU, medlemsstaterne, private aktører og videninstitutioner er på tegnebrættet – senest med tilføjelse af samarbejde om europæisk geologisk forskning. Blandt de nyere forslag findes også antimikrobiel resistens, bæredygtige og inklusive “smart cities” og fremtidens skovbrug.

De overordnede Mission Areas drejer sig om bl.a. sociale og praktiske tilvænninger til klimaændringer, kræftbekæmpelse, renere hav og vand, CO2-neutralitet og sundhed i jord og fødevarer.

I mellemtiden kommer der flere penge i Horizon 2020 programmet næste år.

Forskning og innovation får €300 mio. mere end oprindeligt planlagt og derved i alt €13,5 mia. i 2020. Det er 8.8% mere end i 2019 – men ikke helt usædvanligt, da budgetter for EU-programmer typisk stiger i programmets sidste år.

Erasmus+ programmet får €2,9 milliarder i 2020, hvilket er 3,6% mere end i år.