Nyheder:

Vejle vil være Danmarks grønneste handelsby: EU-projekt hjælper på vej

Spinderihallerne i Vejle. Foto: Tine Hvolby

Det var ambitionen om at gøre Vejle til Danmarks grønneste handelsby, der kickstartede projektet Green Retail, som netop har modtaget 300.000 euro i støtte fra Interreg Nordsø-programmet. Vejle Kommune står i spidsen for projektet, og pengene skal bruges til at understøtte byens detailbutikker i at indkøbe mere grønt og cirkulært og samtidig hjælpe kunderne med at træffe grønnere valg.

D. 1. august lyder startskuddet på et nyt EU-støttet projekt, der skal være med til at fremme Vejle som klimavenlig handelsby. 

Vejle Kommune, nærmere bestemt Spinderihallerne, skal lede projektet, som også inkluderer udviklingsmiljøerne Drivhuset i Göteborg og De Republiek i Brügge, der skal fungere som pilotbyer. 

Pilotbyerne skal hver især hjælpe 12 lokale detailbutikker (i alt 36 butikker) med at blive mere grønne og cirkulære i deres værdikæder – det kan f.eks. være i forhold til deres leverandører, affaldssortering eller i kontakten med kunden.  

”Det bliver en meget hands-on-proces, hvor vi skal ud og give detailbutikkerne 1:1-rådgivning, for de kan ikke bare tage en hel eller en halv dag ud af deres kalender til at dukke op til en workshop. De står jo i deres butik i alle de timer, den har åbent,” forklarer Tine Corfitz, administrativ koordinator i Vejle Kommune. 

Dansk Design Center er den fjerde partner i projektet og skal arbejde på tværs af de tre byer og bidrage med en fælles ramme for projektgennemførelsen samt udviklingen af værktøjer, videndeling etc.

Foruden hjælp til de 12 detailbutikker, skal projektet også iværksætte minimum to events i Vejle, Brügge og Göteborg med fokus på, hvordan man som kunde kan træffe grønnere valg, når man handler lokalt. 

Danmarks grønneste handelsby

Blandt Tine Corfitz og hendes kollegaer har der længe været et ønske om at fremme grøn handel i Vejle, men midlerne og den rigtige indgangsvinkel har manglet. Efter et infomøde om Interreg Nordsø stod det dog klart for partnerne, at chancen nu endelig bød sig. Ansøgningen blev hurtigt skrevet, og i april 2023 var Green Retail ét af de projekter, der modtog støtte fra programmet. 

”Støtten betyder helt konkret, at vi kan komme i gang med en indsats, som vi har snakket om længe, men som vi ikke lige har vidst, hvordan vi skulle få midler til, og hvordan vi skulle gribe an. Og så betyder det jo, at vi får hjulpet minimum 12 små detailbutikker med at udvikle sig – alt imens vi også får gjort en hel masse borgere opmærksomme på, hvordan de kan tage flere grønne valg, når de går ud og handler,” siger Tine Corfitz. 

Hun fortæller samtidig, at partnerne allerede nu kan se stort potentiale i det kommende samarbejde på tværs af landegrænser. 

”Jeg tænker helt sikkert, at vi kan lære noget af hinanden, for vi har både nogle områder, hvor vi minder om hinanden, men vi har også nogle, hvor vi adskiller os. Det vigtigste er dog, at vi vil det samme i det her projekt. Vi er lige begejstrede for det og vil det samme sted hen,” afslutter hun.

I august 2023 går projektet officielt i gang, og håbet er, at Green Retail på sigt kan skaleres op og måske kaste en ny, større EU-ansøgning af sig.

Vil du videre mere om dine muligheder for støtte gennem Interreg-programmet, kan du kontakte EU-konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle her

Partnerne i Green Retail-projektet har søgt støtte gennem Interreg Nordsøs mulighed for small scale-projekter. Du kan læse mere om deres arbejde med ansøgningen her

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor