Nyheder:

Veloverstået workshop i Assens: Hvordan gør man den grønne omstilling til virkelighed?

Hvordan sætter man skub på implementeringen af den grønne omstilling? Det spørgsmål var i centrum, da vores grønne team var i Assens for at afholde workshop for en række nøglemedarbejdere fra de ti fynske kommuner. Håbet er, at workshoppen på sigt vil munde ud i konkrete EU-projekter mellem kommunerne.

Der var god stemning og gang i mange faglige diskussioner, da Det Syddanske EU-kontors grønne team i starten af marts afholdt workshop i Assens. Til workshoppen deltog det fynske programledernetværk, som har ansvaret for de fynske kommuners DK2020-planer og Fyn2030-strategien. 

Workshoppens hovedtema var, hvordan de fynske kommuner kan sætte turbo på implementeringen af den grønne omstilling. Som en deltager på et tidspunkt sagde: ”Nu skal der rykkes på selve eksekveringen.”

Helle Bech Sørensen-Hylle er EU-konsulent ved Det Syddanske EU-kontor og var med til at arrangere workshoppen. Hun fortæller, at formålet var at give deltagerne mulighed for at sætte ord på fælles fynske klimaudfordringer.

”Workshoppen skulle også hjælpe dem med at tage de første skridt hen mod, hvordan udfordringerne kunne adresseres som et EU-projekt,” fortæller Helle Bech Sørensen-Hylle.

Samtidig skulle workshoppen styrke samarbejdet mellem Det Syddanske EU-kontor og de fynske kommuner, fortæller Teis Løgstrup Bro, som er chefkonsulent i Byregion Fyn og som også var initiativtager til workshoppen.

”De fynske kommuners indsats på klima- og miljøområdet tager udgangspunkt i vores fælles fynske klimavision Fyn2030. Hvis vi skal lykkes med vores meget ambitiøse målsætninger, har vi behov for et bredt samarbejde og markant ekstern finansiering. Det er vores forhåbning og forventning, at Det Syddanske EU-kontor kan styrke vores arbejde med indhentning af ekstern finansiering og således være med til at sikre implementeringen af Fyn2030,” fortæller Teis Løgstrup Bro.

EU afsætter nemlig rigtig mange støttekroner til grønne projekter i disse år. I EU-regi har danske kommuner derfor mulighed for at hente ekstra finansiering til deres klimaambitioner og samtidig finde kompetente udenlandske partnere. Det arbejde understøtter Det Syddanske EU-kontor med.

Sammen om fælles udfordringer

Alle fynske kommuner var repræsenteret til workshoppen, eftersom de oplever mange af de samme udfordringer, når den grønne omstilling skal gøres til virkelighed. Medarbejderne fra kommunerne fik derfor også lejlighed til at diskutere, hvordan de kan samarbejde på tværs af Fyn. Det er nemlig ikke alt, som en kommune kan magte alene. 

De fynske kommuner har for eksempel de samme udfordringer, når det kommer til at sikre effektiv affaldssortering. Her blev det bl.a. diskuteret, hvordan ny teknologi og automatisering kan gå hen og revolutionere området inden for de kommende år. Det blev også diskuteret, hvordan kommunerne kan levere mere fleksibel offentlig transport på Fyn, så folk er mere tilbøjelige til at lade bilen stå. 

Workshoppen mundede ud i en masse grønne ideer, som blev skrevet ned på gule sedler og hængt op på væggene. Nu handler det om at få de mange ideer oversat til virkelighed, fortæller Teis Løgstrup Bro fra Byregion Fyn.

”Vi er utroligt glade for den gode dialog og det gode samarbejde med Det Syddanske EU-kontor, og denne workshop er et godt eksempel på, hvordan vi konkretiserer vores samarbejde,” fortæller han.

Kontakt os for at høre mere om vores workshops

Hvis jeres organisation eller netværk kunne tænke jer at afholde en workshop i samarbejde med Det Syddanske EU-kontor, er I meget velkomne til at kontakte vores EU-konsulenter. Det gælder ikke kun det grønne område, men også områder som uddannelse, sundhed og innovation. Klik her for at finde vores EU-konsulenter.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor