Nyheder:

Webinar for kommuner: Søg en Erasmus+ akkreditering på kulturområdet

Erasmus+banner2

Kom med når Nord-, Midt- og Syddanmarks EU-kontorer inviterer til webinar om muligheden for at anvende Erasmus+ programmet til at udvikle kommunens kulturtilbud.

Måske kender I Erasmus+ som programmet, der giver tilskud til at lærere, studerende og elever kan tage på læringsophold i et andet EU-land? Denne mulighed gælder også for kulturorganisationer og -institutioner. 

Da disse aktører som oftest er små i både mandskab og organisation, har EU udviklet et redskab, hvor man som forvaltning søger en akkreditering på vegne af alle kommunens kulturtilbud og derigennem dels understøtter implementering af egen kulturpolitik og dels støtter kulturtilbuddenes udvikling og internationalisering. Webinaret giver dig og din kommune et grundlag for at kunne gå videre med at udarbejde en ansøgning om tilskud.

“Webinaret er for alle nysgerrige forvaltninger eller institutioner, der arbejder med kulturlivet og som kunne tænke sig at udvikle sig i en mere international retning. Det gode ved formatet her, er muligheden for at høre andre forvaltningers erfaringer, stille spørgsmål og møde andre kollegaer, der netop skal i gang med samme proces omkring en akkrediterings-ansøgning,” fortæller EU-konsulent på kulturområdet Anna Jørgensen.

Målgruppe: 

Alle kulturforvaltninger, der vil vide mere om mulighederne for at få en Erasmus+ akkreditering. 

Hvor og hvornår:

Onsdag d. 21. juni kl. 9.00-10.30. 

Online via Teams, du modtager en indkaldelse dagen inden.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig via dette link, tilmeldingsfristen er d. 20. juni kl. 12.00

 

Program:

09.00-09.05: Velkommen, v/Louise Godt, EU-rådgiver, Central Denmark EU Office

09.05-09.35: Præsentation af Erasmus+ programmet og muligheden for at blive akkrediteret, v/Emil Thirup-Sorknæs, Uddannelses-og Forskningsstyrelsen 

09.35-10.05: Deling af erfaringer, v/ Kolding Kommune og Aalborg Kommune

10.05 – 10.25: Q&A, v/ EU-konsulenterne og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

10.25 – 10.30: Tak for i dag  

Viden og praktisk erfaring

Det er Uddannelses-og Forskningsstyrelsen, der tildeler Erasmus+ akkrediteringerne på vegne af EU, og derfor vil Emil Thirup-Sorknæs fra Uddannelses-og Forskningsstyrelsen på webinaret stå for at præsentere Erasmus+ programmet og muligheden for at blive akkrediteret. På webinaret vil du også kunne høre om to danske kommuners erfaringer med programmet.  

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte Anna Jørgensen her.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor