Vores netværk

På Det Syddanske EU-kontor er vi aktive i (og i nogle tilfælde ledere af) en række forskellige danske og internationale netværk, som vi bruger til at fremme vores arbejde for og med syddanske aktører.

Syddanmarks Sunde EU-netværk

Syddanmarks Sunde EU-netværk er et regionalt netværk med fokus på funding og best practice i forhold til udvikling af EU-projekter i Syddanmark. Netværket henvender sig til forskere, kommuner, hospitaler og andre offentlige aktører i Region Syddanmark og informerer bl.a. om EU-programmer og indkaldelser på sundhedsområdet og samtidig give mulighed for erfarings- og vidensudveksling om EU-projekter. 

Kontakt Allan Nordby Ottesen eller Anna Jørgensen for mere information.

Tilmeld dig netværkets nyhedsmail her.

NIMS - Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark

NIMS er SDEO’s tværgående netværk for kommunale medarbejdere med ansvar for internationale aktiviteter. Vores søster-netværk, det Grønne NIMS (GNIMS), er for offentlige medarbejdere og ledere med myndighedsansvar på energi-, teknik- og miljøområdet.

Kontakt Helle Bech Sørensen-Hylle for mere information.

InnoS - Innovation i Syddanmark

SDEO faciliterer InnoS-netværket for syddanske erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, erhvervshusene og klyngerne. Netværket har fokus på inspiration og information om tilskud til innovation i virksomheder samt gensidige  henvisninger deltagerne imellem.

Kontakt Siri Raahede Bentzen  for mere information.

Det Syddanske Kulturnetværk

SDEO’s netværk på kulturområdet har til formål at informere syddanske kommuner, museer og andre kulturaktører om europæiske projektmuligheder og events på kulturområdet. Region Syddanmark anvender ligeledes netværket til oplysning omkring regionens kulturpulje.

Kontakt Anna Jørgensen for mere information.

SDEO Education Network

 I SDEO Education Network har fokus på at gøre det nemmere at deltage i det europæiske samarbejde gennem forskellige arrangementer, hvor vi formidler den seneste viden om relevante EU-programmer, drøfter projektmuligheder, udveksler kontakter, erfaringer og resultater og smeder konsortier til nye projekter. 

Kontakt Jens Bøgetoft Christensen for mere information.

Dacob - Danish Local, Regional and Research Co-Op Brussels

Dacob er et strategisk arbejdsfællesskab mellem de fem danske EU-kontorer, der hver især repræsenterer deres egne kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles. Dacob bringer konsulenter med stærk faglig ekspertise sammen for at videndele og samskabe resultater i hele Danmark.

ERRIN - European Regions Research and Innovation Network

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) består af flere end 90 europæiske regioner. Netværket fremmer udveksling af viden, fælles indsatser og projektsamarbejder mellem sine medlemsregioner. SDEO er colead på fire områder Cultural Heritage and Tourism, Innovation and Investment, Blue Growth og Health.

CORAL - Community of Regions for Assisted Living

Community of Regions for Assisted Living (CORAL) er et netværk af europæiske regioner, der sigter mod at forbedre regionale politikker for aktiv og sund aldring. CORAL arbejder bl.a. med gennemførelse og opskalering af innovative løsninger på ældreområdet.

ECHalliance - European Connected Health Alliance

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) er et partnerskab skabt på baggrund af EU-Kommissionens strategi Innovation Union, som gennem forskning og innovation sigter mod at styrke den europæiske konkurrenceevne og imødekomme samfundsmæssige udfordringer. 

EIP on AHA - The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) er et partnerskab skabt på baggrund af EU-Kommissionens strategi Innovation Union, som gennem forskning og innovation sigter mod at styrke den europæiske konkurrenceevne og imødekomme samfundsmæssige udfordringer. 
 
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor