Kan mit projekt få EU-støtte?

EU’s mange programmer giver brede muligheder for virksomheder, videninstitutioner, kommuner og andre private og offentlige aktører.

De finansierer et væld af projekttyper og aktiviteter inden for mange områder – men de forskellige puljer, projektkrav, støttesatser og andre detaljer kan være lidt af en jungle at finde rundt i.

Her er vores store guide til EU’s støtteunivers. Du får en introduktion til programmerne, en oversigt over aktiviteter, der kan opnå støtte og de 5 generelle kriterier for EU-projekter.

Og så kan du teste din idé til et EU-projekt ved at svare på 6 skarpe spørgsmål.

Kontakt os for at få individuel vejledning, idétjek og match med EU-programmerne.

5 generelle kriterier for EU-projekter

Nytænkning og innovation

EU-projektet skal udvikle et nyt produkt, proces eller metode, ny forskning, nye løsningsmodeller, nye samarbejdsformer eller løse nye problemstillinger.

Udenlandske partnere

Antallet af projektdeltagere varierer fra et EU-program til et andet, og i mange af programmerne er der krav om relevant deltagelse af partnere fra flere forskellige lande.

Længerevarende udviklingsforløb

De fleste EU-projekter løber over 2-4 år. Dertil kommer, at udviklingen af selve projekt-idéen kan være tidskrævende. Der kan således let gå op til fem måneder fra første kontakt er skabt, til der gives svar på en ansøgning.

Grader af medfinansiering

EU-støtten udgør fra 30 til 100% af projektets budget. Støttesatsen afhænger af aktiviteten, det konkrete EU-program, ens rolle i projektet og hvorvidt man er en virksomhed, videninstitution, offentlig organisation eller anden aktør. Det betyder, at mange projekter kræver medfinansiering, men dette kan oftest tilgodeses gennem arbejdstimer lagt i projektet.

Europæisk effekt

Projekter støttet gennem EU’s udviklings-fokuserede programmer skal have bred europæisk virkning. Dette kan f.eks. være udvikling af en teknologisk eller videnskabelig løsning på et tværeuropæisk problem; videndeling og læring mellem forskellige europæiske aktører, der hjælper dem med at løse et fælles problem; eller forskning og kortlægning, der fører til anbefalinger til politiske beslutningstagere. Du kan læse mere om dette, og sammenhængen med EU’s politiske prioriteter i vores guides til de individuelle programmer.

Hvilke aktiviteter kan få støtte?

Erfarings-udveksling og best practice
Flere af EU’s støtteprogrammer sigter specifikt mod at fremme udveksling af erfaringer, sammenligning af metoder og læring fra forskellige løsninger på tværs af Europa. Dette indenfor en lang række områder, f.eks. sundhed og velfærd, uddannelse eller grøn omstilling.
Europæisk netværks-dannelse
EU-projekter kan have til formål at skabe europæiske netværk inden for forskellige udviklingsområder eller omkring fælles udfordringer. Der kan f.eks. gives støtte til at afholde konferencer eller til det administrative arbejde med at starte og udvikle netværket i løbet af projektet.
Forskning
EU-programmer som Horizon Europe vil ofte støtte arbejdstimer og udstyr, når universiteter og andre videninstitutioner samarbejder om grundforskning og anvendt forskning. Det kan være inden for alt fra atomfysik til humaniora og teknologi.
Konferencer, seminarer og information
Mange EU-projekter holder informations- og debatarrangementer, der kan udbrede viden om projektet til et bredere publikum. Arrangementer kan også være et omdrejningspunkt i selve projektudviklingen, f.eks. konferencer og seminarer. Udbredelse af information er et fast krav til projekter.
Partnerskabs-møder
Et projekt begynder næsten altid med et såkaldt ”kick-off meeting” og herefter mødes partnerne ca. hvert halve år for at gøre status på projektets fremdrift og resultater. Der gives i den forbindelse støtte til arbejdstimer samt opholds-og rejseomkostninger.
Kortlægning og analyse
Kortlægning og analyse er typiske aktiviteter i et EU-projekt, der skal hjælpe med at identificere muligheder, udfordringer og barrierer inden for projektets temaområde. Kortlægning og analyse kan enten være formålet med hele projektet, eller de kan udføres som en tidlig del af projektet, der forbereder resten af forløbet.
Innovation og markeder
Nogle EU-programmer giver støtte til at nedbryde barrierer og risici ved udbredelse af ny teknologi eller ny anvendelse af kendt teknologi i et givent marked. Konkret er dette typisk til demonstration og markedsmodning samt udbredelse af kendskab til nye teknologiske løsninger. Der gives ikke støtte til decideret markedsføring.
Pilot- og demonstrations-projekter
Pilot-og demonstrationsprojekter kan eksempelvis være afprøvning af nye undervisningsmetoder i folkeskolen, test af en ny teknologi og meget andet. Formålet er at sikre, at noget virker, inden det udbredes.
Studieture og Udveksling
EU-projekter indeholder typisk studieture, der skal belyse europæiske erfaringer inden for projektets temaområde. Udveksling kan være selve meningen med projektet eller indgå som en del af det. Udveksling kan ske mellem forskere og virksomheder eller mellem skoleklasser, lærere eller andre.
Previous slide
Next slide

Vores idétjek

Har du en projekt-idé, du gerne vil have ført ud i livet, og har du overvejet, om du kan modtage EU-støtte til det?

Så kan SDEO hjælpe dig på vej.

Vi kender støttemuligheder, reglerne og kriterierne. Vi har stærke netværk til at finde europæiske projektpartnere og erfaringer fra udarbejdelse og deltagelse i mange EU-projekter.

En forudsætning for at du og din organisation bør bruge ressourcer på at forfølge mulighederne for at deltage i et EU-projekt er dog, at du har en relativt veldefineret projektidé, at ideen egner sig til at blive implementeret i en europæisk sammenhæng, og at I som organisation er klar til at kaste ressourcer efter at indgå i en ansøgningsproces.

Tag SDEOs idé-tjek: 6 skarpe spørgsmål som kan hjælpe dig med at evaluere, om du er klar til rejsen mod et EU-projekt.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor