EU ETF Innovation Fund

…. er en del af EU’s bredere strategi for at støtte innovation og grønne teknologier. 

EU’s innovationsfond er et af verdens største finansieringsprogrammer til demonstration af innovativ teknologi, der kan være med til at reducere udledningen af drivhusgasser. Med et forventet budget på ca. €38 milliarder i perioden 2020-2030, støtter fonden innovative teknologier og løsninger inden for alt fra solpaneler, vindmølleparker, geotermiske varmeværker, grøn transport og energieffektivitet i bygninger. 

Fonden administreres af Europa-Kommissionen og finansieres gennem auktionering af CO2-kvoter inden for ETS-systemet.

Målgruppe

Fonden er åben for ansøgninger fra virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner, der arbejder på innovative projekter med potentiale til at reducere CO2-udledning og øge energieffektiviteten. Ansøgere kan modtage støtte til både demonstration og kommercialisering af innovative teknologier og løsninger.

Hvilke aktiviteter støttes?

Formålet med fonden er at støtte virksomheder og projekter, der kan bidrage til at reducere CO2-udslip og hjælpe EU med at opfylde sine klimamål. Det omfatter innovative løsninger og teknologier med lavt kulstofudslip i sektorer som vedvarende energi, energitunge industrier, transport og energilagring samt kulstoffangst, -lagring, og -brug. Mere specifikt støtter fonden innovative, modne energiprojekter inden for følgende områder:

– Innovative lavemissionsteknologier og -processer i energiintensive industrier, herunder produkter, der erstatter CO2-intensive produkter.
– CO2-fangst og udnyttelse (CCU)
– Opførelse og drift af CO2-fangst og -lagring (CCS)
– Innovativ vedvarende energiproduktion
– Energilagring

Projekterne vil blive udvalgt ud fra:

– Graden af reduktion af drivhusgasemissioner
– Grad af innovation
– Projektmodenhed
– Skalerbarhed
– Omkostningseffektivitet

Funding

Fonden dækker op til 60% af de ekstra kapital- og driftsomkostninger ved large-scale-projekter (CAPEX > €7,5 mio.) og op til 60% af kapitalomkostningerne ved small-scale-projekter (CAPEX < €7,5 mio.).

Op til 40% af støtten kan ydes som forudgående finansiering ved regnskabsafslutningen. De resterende 60% af støtten ydes i henhold til projekternes likviditetsbehov, og når de når forudbestemte milepæle.

Kontakt: 

17

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.eu
+32 493 5628 54

20

Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen

kbj@southdenmark.eu
+45 22 57 13 90

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor