Interreg Nordsøen

… støtter samarbejdsprojekter i Nordsø-regionen, der tackler fælles udfordringer, samler ekspertise og skaber varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

Formål

Målgruppe

Programmet støtter udvikling og fremme af vedvarende økonomisk vækst i hele regionen. Klima, miljø og den grønne omstilling er særligt i fokus i det nye Interreg Nordsøen-program med emner såsom miljøinnovation, grøn energi, bæredygtighed, grøn transport og mobilitet. Men der er også mulighed for at lave andre typer af projekter indenfor f.eks. turisme, kulturarv eller projekter, der skal styrke governance og samarbejde. Programmet ligger op til at inkludere den grønne omstilling og/eller digitalisering i alle projekter.

Interreg Nordsøen dækker syv lande i Nordsøregionen, og projekter drager fordel af at inkludere flest mulige af de syv lande. Samtidigt skal alle projekter have en klar relevans for hele Nordsøregionen og have en klart defineret værdi af transnationalt samarbejde.

Virksomheder (især SMV’er), universiteter, offentlige myndigheder og ngo’er mm.

Krav til konsortier

Projekter skal involvere minimum tre partnere fra Nordsøregionen. Det anbefales at involvere partnere fra så mange af de syv deltagende lande som muligt.

Hvilke aktiviteter?

Fundingprocent

Programmet skal skabe innovation inden for fire brede prioriteter:

  • Fremme robuste og smarte økonomier
  • Stimulere den grønne omstilling
  • Beskytte mod klimaforandringer og bevare miljøet
  • Styrke samarbejde og governance

Derudover er der som noget nyt, tre spotlight-temaer, som går på tværs. Disse temaer er digitalisering, forbindelser mellem land og by samt styrker og udfordringer i Nordsøen. Det anbefales at indtænke et af spotlighttemaerne, da de er udpeget som særlig vigtige for regionen af EU. 

Der er to størrelser af projekter:

  • Small-scale projekter med budget på max. 500.000 euro, 18 måneders varighed og med et mindre kompliceret ansøgningsformat.
  • Almindelige projekter:  Større og længerevarende projekter med et mere kompliceret ansøgningsformat med budget på mellem 0,5-4,5 mio. euro

60%

 

Kontakt: 

Thomas

Thomas Jensen

thj@southdenmark.eu
+32 477 779 103

Helle

Helle Bech
Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.eu
+32 492 330 937

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor