Nyheder:

Fælles vejledning for digitale løsninger er på vej til psykiatrien

Center for Digital Psykiatri har fået et tilskud fra EU til at skabe en fælles vejledning for brugerinddragelse ved udvikling og implementering af digitale tiltag i psykiatrien. 

De seneste år har der været et øget fokus på danskernes mentale trivsel. Det øgede fokus har også skabt lange ventelister hos landets praktiserende psykiatere og psykologer, og den tendens ser ud til at fortsætte i den nærmeste fremtid.

Hos Center for Digital Psykiatri har man siden 2013 arbejdet for at give alle danskere let og lige adgang til mental sundhed ved at fremme brugen af digitale løsninger i psykiatriens behandling af patienter.

Det er bl.a. sket gennem Internetpsykiatrien, der tilbyder online behandling af angst og depression, og Mindhelper.dk, en rådgivningsplatform for børn og unge, samt en række andre digitale tilbud, herunder apps.

Gennem Interreg-projektet SUPER har Center for Digital Psykiatri nu fået lidt over en halv million kroner til at skabe en fælles vejledning for brugerinddragelse ved udvikling, implementering og tilpasning af digitale løsninger til mental sundhedsfremme på tværs af Nordsø-regionen.

LÆS OGSÅ: Vejle vil være Danmarks grønneste handelsby – EU-projekt hjælper på vej

Med en fælles vejledning vil Center for Digital Psykiatri og deres samarbejdspartnere sikre, at de mange tusinde digitale løsninger, der udvikles, også er brugbare og relevante i praksis. I dag udvikles alt for mange digitale programmer, der hverken er tilpasset eller relevante.

”Essensen af projektet er, at vi skal lave en guideline med udgangspunkt i brugerinddragelse, som skal være en hjælpende hånd til dem, som arbejder med udvikling og implementering af digitale løsninger til psykiatrien og mental sundhed,” siger Søren Lange Nielsen, konsulent ved Center for Digital Psykiatri.

Fokus på brugerinddragelse

Centralt for udarbejdelsen af vejledningen er brugerinddragelse. Og det var netop også brugerinddragelse, der var i fokus, da det hollandske psykiatriske hospital GGz Centraal, Thomas More University of Applied Sciences i Belgien og Center for Digital Psykiatri for første gang satte sig sammen ved arbejdsbordet den 7. september 2023.

”Brugerinddragelse er en stor del af arbejdet hos os, og det samme gælder for GGz Centraal. Derfor er vi nu gået i gang med at samle alle vores erfaringer, som skal danne grundlaget for vores guideline. Herefter skal vores guideline selvfølgelig også brugertestes,” siger han.

LÆS OGSÅ: Interreg Nordsøen

Den foreløbige vejledning skal testes på GGz Centraals SAM app, en stressmonitorerings app for mennesker med autisme, når den skal tilpasses det danske marked. Det samme gør sig gældende, når app’en SAFE, der er udviklet i Psykiatrien i Region Sjælland, skal tilpasses de hollandske brugere.

”Når brugerne bliver inddraget fra start, er mit håb, at vi får nogle bedre løsninger, som imødekommer deres behov i forhold til at styrke mental sundhed gennem digitale løsninger,” siger Søren Lange Nielsen.

Digitale løsninger skaber fleksibilitet

Søren Lange Nielsen og kollegaerne hos Center for Digital Psykiatri mærker tydeligt, hvordan interessen for digitale løsninger i psykiatrien er øget, siden de åbnede i 2013.

”Mange foretrækker digitale løsninger, fordi de er nemmere at passe ind i en travl hverdag. Det gør det muligt at sidde derhjemme og ikke være begrænset af åbningstiderne i psykiatrien eller af en privatpraktiserende psykolog. Det gør det muligt at gennemføre behandling på egne præmisser,” siger han.

Derfor vækker det også glæde hos Søren Lange Nielsen at se, hvordan de digitale behandlingsprogrammer har opnået en stor udbredelse og anerkendelse i løbet af de seneste ti år.

”Vores digitale behandlingstilbud Internetpsykiatrien startede som et demonstrationsprojekt, hvor vi behandlede meget få patienter i løbet af et år. I 2022 behandlede vi cirka 540 patienter og ledte mange flere videre til anden relevant behandling, og i år forventer vi endnu flere patienter. Hvis der er den politiske opbakning, er vi nu så vidt, at vi kan skalere behandlingen op, så vi kan ramme den efterspørgsel, der faktisk er på de her tilbud.” siger han.

LÆS OGSÅ: Hurtigere og nemmere – ny, populær mulighed i Interreg-programmerne

De næste 18 måneder skal holdet bag SUPER-projektet udvikle og forfine den fælles guideline, inden den endelige version skal oversættes og offentliggøres på en håndfuld forskellige sprog fra Nordsø-regionen.

”Når projektet er gennemført, forventer vi at stå med en guideline, som kan bruges uanset om man arbejder som forsker, kliniker eller konsulent på en psykiatrisk afdeling her i landet og uden for de danske grænser, eller om man arbejder med udvikling og implementering af nye digitale løsninger i det private,” siger han.

Center for Digital Psykiatri blev sat i forbindelse med GGz Centraal gennem Det Syddanske EU-Kontor forud for projektet.

Hvis du vil videre mere om Interreg North Seas programmer, så kontakt vores EU-konsulenter.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor