Nyheder:

Unge skal være en større del af demokratiet

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, og medlemmer af Ungdomsrådet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune sættes der fokus på, hvordan kommunens unge bliver en større del af den demokratiske proces, når de tager hul på EU-projektet LISTEN.

Hver dag træffes politiske beslutninger, der er med til at forme alt fra lokalsamfundet til internationale retningslinjer. Men der er et problem – de unge fylder ikke nok i demokratiet.

EU-projektet LISTEN sætter nu fokus på, hvordan flere unge bliver en større del af de politiske beslutningsprocesser i Nordsøregionen. Dette er en vigtig problemstilling for Faaborg-Midtfyn Kommune, som har fået 530.000 kr. i støtte til projektet gennem Interreg North Sea-programmet.

”De unge er fremtidens voksne. Derfor er det hammervigtigt, at de bliver inddraget i de politiske beslutninger, der kommer til at påvirke dem nu og i deres fremtid,” siger Ole Starklint, ungdomsskoleleder i Faaborg-Midtfyn Kommune og projektleder på LISTEN-projektet.

LÆS OGSÅ: Hurtigere og nemmere – ny, populær mulighed i Interreg-programmerne

I samarbejde med partnere fra Sverige, Länsstyrelsen Skåne, og Frankrig, Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes, skal Faaborg-Midtfyn Kommune undersøge, hvordan de unge i dag deltager i demokratiet, og hvordan deres deltagelse kan styrkes.

”Med projektet skal vi blive klogere på, hvordan de unge klædes bedre på til at blive involveret i demokratiske processer. Samtidig skal politikerne blive mere bevidste om, hvordan de bedre inddrager børn og unge i beslutningsprocesserne,” siger Lena Lykke Jønch-Clausen, udviklingskonsulent ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektet udspringer af EU’s ungdomsstrategi, der skal sikre, at alle unge har de ressourcer, der skal til for at engagere sig i demokratiet og involvere sig i lokalsamfundet.

Ungerådet spiller en vigtig rolle

Ud for badestranden i Faaborg flyder en ponton. Den er søsat af Ungdomsrådet i kommunen, der længe havde gået med ideen om et samlingssted ude på vandet. Efter års arbejde med at søge fondsstøtte og behandling af forslaget i kommunalbestyrelsen, kunne de i september indvie det nye samlingspunkt.

Ifølge Ole Starklint er arbejdet med flydepontonen et udtryk for, at de unge har lysten til at engagere sig i kommunen.

I dag kommer de unge også tæt på de politiske beslutningsprocesser gennem Ungdomsrådet, der faciliteres af Ungdomsskolen, når de inddrages af politikerne i aktuelle forslag, eller når de unge selv går i dialog med politikerne.

”Vores udfordringen er, at der er en overrepræsentation af ressourcestærke unge, og det kan give nogle biased svar, når de skal tale på vegne af alle unge i kommunen. Derfor skal vi gøre os rigtig umage for at give flere unge lyst til at være med i Ungdomsrådet, så også deres stemme kan blive hørt,” siger han.

LÆS OGSÅ: Fælles vejledning for digitale løsninger på vej til psykiatrien

Og netop Ungdomsrådet kommer til at spille en central rolle i projektet.

”Vi er meget afhængige af Ungdomsrådet, da de er gode til at rekruttere nye medlemmer gennem deres arrangementer. Her får de også prikket til nogle af de sårbare unge, som gerne vil være med, og som vi voksne ikke nødvendigvis kan engagere,” siger han.

I starten af december er der første møde i projektet. Ole Starklint glæder sig til at udveksle erfaringer og få inspiration fra de andre partnere i Nordsølandene.

”Jeg håber, at vi ved projektets afslutning står med et katalog fuld af inspiration til at inddrage de unge i demokratiet, som vi også kan dele med de andre kommuner i regionen,” siger han.

LÆS OGSÅ: Interreg Nordsø

Med projektet håber Lena Lykke Jønch-Clausen, at styrke Ungdomsrådet og dets samarbejde med kommunalbestyrelsen og dermed styrke demokratiet i kommunen.

LISTEN-projektet løber frem til 2025. Det Syddanske EU-Kontor har sat Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med de andre partnere i projektet og vejledt konsortiet i projektets indledende fase.

Vil du vide mere om Interreg Nordsø-programmet, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.eu.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor