Nyheder:

Naturens solfanger kan spille en vigtig rolle i energiomstillingen

Borgermøde om varmeforsyning i Fjeldsted-Harndrup.

Med EU-projektet WaterWarmth skal Middelfart Kommune undersøge mulighederne for at udvinde varme fra en gammel, lokal lergrav.

I den lille fynske landsby Fjeldsted-Harndrup mærker de konsekvenserne af energisektorens omstilling. Mens 66 pct. af Danmark i dag bliver forsynet med varme fra et kollektivt fjernvarmenet, må beboerne i landsbyen betale dyrt for at få husene opvarmet med gas, fordi fjernvarmenettet ikke når ud til landsbyens 200 huse.

”I Danmark synes vi, at det er rimeligt, at alle har adgang til elektricitet og vand i deres huse. Er det så ikke også meget rimeligt, at der skal være adgang til varme? WaterWarmth-projektet skal være med til at åbne øjnene for det store potentiale, der er i at bruge energi fra vand,” siger Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune.

LÆS OGSÅ: EU-projekt skal sætte fart på omstillingen til grøn energi i Syddanmark

I dag er opvarmning og køling ansvarlig for halvdelen af EU’s samlede energiforbrug, og derfor skal projektet undersøge, hvordan man i EU kan udnytte naturens energikilder.

Som en del af EU-projektet skal Middelfart Kommune og Fjeldsted-Harndrup de næste tre år undersøge, hvordan en gammel lergrav kan udnyttes som et lokalt varmesystem. Det sker med 2,5 mio. kr. fra Interreg North Sea-programmet, der skal finansiere kommunens planlægning og administrationen af pilotprojektet.

Vand binder varme

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik i juni 2022 Klimaaftalen om grøn strøm og varme, der blandt andet forpligter landets 98 kommuner til at fremrykke varmeplanlægningen og få borgerne til at erstatte gasfyr med andre grønne varmekilder, såsom fjernvarme.

Det vil ikke være muligt at forsyne hele Danmark med varme fra et fjernvarmenet, derfor vil det ifølge Morten Westergaard være nødvendigt at afprøve nogle nye teknologier, der kan udnytte den energi, der allerede findes lokalt i vandreservoir og jorden i Danmark.

Vandoverfladen fungerer som en solfanger, der absorberer solens stråler og omdanner det til varme i vandet. Vand kan holde på varmen over tid på grund af dets høje varmekapacitet og termiske egenskaber, og derfor forbliver temperaturen også relativ stabil. Dette er en fordel, når man udvinder varmen fra vandet.

LÆS OGSÅ: Interreg Nordsøen

I Fjeldsted-Harndrup vil man nedsænke PE-rør i lergraven, der skal udvinde varmen og forsyne byen med varme via et lokalt termonet.

”Med projektet vil vi demonstrere, at teknologier som akvatermisk energi er vigtige i vores energiomstilling, og at vi via samorganisering og kollektive systemer kan opnå en forsyningsgrad på 90-95 pct. i Danmark. Det er et kæmpe potentiale, som vi slet ikke har stillet skarpt på endnu,” siger han.

Partnere i projektet

Det er ikke risikofrit at trække varme ud af vandreservoir, og derfor er der ifølge Morten Westergaard stadig en vis skepsis i Danmark, når det kommer til at trække energi ud af vand.

”I Danmark er vi bange for den væske, som trækker varmen ud af vandet, da den kan forårsage en forurening. Det skal man selvfølgelig have respekt for, men vi kan lære rigtig meget af de europæiske lande, der har mange års erfaring på området,” siger han.

I projektet deltager 22 partnere, hvor både partnere fra Holland og Belgien er langt fremme i forhold til akvatermisk energi og udnyttelse af varmen i deres mange kanaler og søer.

LÆS OGSÅ: Fælles vejledning for digitale løsninger er på vej til psykiatrien

”Det er rigtige mange gode partnere rundt omkring i Europa, der kan en masse ting, som vi ikke kan. Vi har lidt en tendens til at tro, at vi er verdensmestre i grøn energi, men vi har en blind vinkel i forhold til geotermi, så jeg glæder mig til at lære af dem igennem projektet,” siger han.

Morten Westergaard er dog ikke i tvivl om, at den danske måde at tænke organisering på kan være et vigtigt bidrag i projektet.

”For os er kollektiv jord- eller vandvarmeanlæg relativt ny teknologi, men vi har en organisationsmodel, som mange andre lande sukker efter. Hvis vi kobler teknologien sammen med den danske organisationsmodel, så kan vi virkelig sætte gang i nogle store projekter på området,” siger han.

Viden skal på tværs af Danmark

Det er ikke første gang, at Morten Westergaard og kollegaerne fra Middelfart Kommune sætter fokus på bæredygtige varmesystemer. Tidligere har de været hos Den Nationale Energi- og Krisestab for at præsentere mulighederne for at distribuere jord- og vandvarme gennem termonet.

Han ser en nødvendighed i, at der kommer et nationalt fokus på denne bæredygtige energiforsyning.

”Hvis der ikke er nogen i Danmark, der tør igangsætte større eller mindre projekter på området, så får vi heller ikke den nødvendige udvidelse af vores perspektiv. Men det får vi nu muligheden for gennem Interreg-projektet,” siger han.

Derfor er det også vigtigt for ham, at erfaringerne fra projektet løbende bliver delt på tværs af Danmark.

Vil du vide mere om dine muligheder for støtte gennem Interreg-programmet, kan du kontakte EU-konsulent Thomas Jensen på thj@southdenmark.eu

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor