Idé-tjek

Er du klar til et EU-projekt?

Tjek din idé med disse 6 spørgsmål – og send dine svar til os!

1. Projekt-idé og formål

Hvad er baggrunden for projektet? Kan du beskrive nogle af de indikatorer og ideer, der ligger til grund for din problemstilling? Er der en konkret udfordring eller et problem, der skal tackles? Hvilke overordnede mål er der for projektet? Hvad skal projektet producere?

2. Innovation

Hvad er det nye ved projektet? Hvordan adskiller produktet / serviceydelsen / metoden / proceduren sig fra det, der allerede eksisterer?

3. Aktiviteter og metoder

Hvilke aktiviteter forestiller du dig, at projektet skal bestå af? Kan du sige noget om, hvilke metoder der skal benyttes i projektet? Er der f.eks. tale om grundforskning, demonstrationsprojekt, analyser, kompetenceudvikling, strategiudvikling el.lign.

4. Resultater og effekt

Hvem er projektets målgruppe, og hvem er projektets resultater vigtige for? Hvor vil projektet have en umiddelbar og langsigtet effekt? På lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau? For at opnå europæisk støtte skal det være muligt for andre aktører i Europa at kunne benytte resultaterne – er dette muligt?

5. Partnerskab

Har din organisation erfaringer fra andre internationale samarbejdsprojekter? Hvorfor er det lige dig og/eller den organisation du arbejder i, der skal gennemføre dette projekt – hvilke spidskompetencer besidder I indenfor det område, projektet beskæftiger sig med? Hvilke andre kompetencer og hvilke typer af partnere mener du, at I skal arbejde sammen med for at opnå projektets resultater? Kender I allerede partnere fra andre EU lande, som I ønsker at arbejde sammen med?

6. Tidsperspektiv og økonomi

Er der en særlig tidsfrist at tage hensyn til i forhold til andre aktiviteter? Hvor lang tid forestiller du dig, at projektet skal vare? Har du på nuværende tidspunkt en idé om projektets økonomiske omfang? Er du i stand til at finansiere en del af projektets omkostninger selv?

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor