EU4Health

… giver tilskud til projekter, der fremmer samarbejdet mellem EU-landene samt understøtter og videreudvikler EU’s prioriterede områder inden for sundhed.

Formål

EU4Health er endnu større end de foregående sundhedsprogrammer og skal  bl.a. fremme og forbedre sundheden i EU generelt, finansiere mere modstandsdygtige sundhedssystemer,  styrke beredskabet mod sundhedskriser, genopretningen efter COVID-19 og EU’s kamp mod kræft.

Målgruppe

Organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er, NGO’er og slutbrugerorganisationer kan opnå støtte under programmet.

Hvilke aktiviteter støttes?

Programmet giver tilskud til projekter, der er med til at bekæmpe grænseoverskridende sundhedstrusler, forbedre sundheden i EU – herunder via sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, gøre medicin tilgængelig, både økonomisk og forsyningsmæssigt samt bidrage til digitalisering af sundhedssystemer.

Programmet har fire specifikke målsætninger:

1.  At forbedre og fremme sundheden i EU via sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og ved at skabe internationalt samarbejde på sundhedsområdet

2. At beskytte EU borgere mod sundhedstrusler på tværs af grænser

3. At styrke sundhedssystemerne, deres robusthed og deres ressourceeffektivitet

4. At forbedre lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter

Støtteprocent

Normalt 60% tilskud, men under særlige omstændigheder er det muligt at få op til 80% i tilskud

Kontakt: 

Allan

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.eu
+45 22 14 53 59

Anna

Anna Jørgensen

ajo@southdenmark.eu
+32 496 283 766

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor