Nyheder:

Sygehus Lillebælt får nøglerolle i stort EU- forebyggelsesprojekt på kræftområdet

Over 20 europæiske lande er med i et stort projekt om forebyggelse af kræft og andre kroniske lidelser. I Danmark er det Region Syddanmark ved Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation, som står i spidsen for projektet, der kommer til at løbe over de næste fire år. SDEO har været med til at hjælpe ansøgningen til projektet fremad lige fra den spæde start.

I januar startede et historisk stort forebyggelsesprojekt, som har fået navnet ’PreventNCD’ (forebyg ikke-smitsomme sygdomme). Projektet kommer til at køre de næste fire år på tværs af over 20 europæiske lande. Der skal forskes i forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme, og fordi netop kræft er et af de helt store områder, er Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus blevet udpeget til at have en dansk nøglerolle. Derudover skal der sættes gang i aktiviteter, hvis forebyggende effekt allerede er veldokumenteret.

Meget af den danske indsats består i at forbedre metoderne til at overvåge og anvende data i hele forløbet, både i forebyggelse, opsporing/diagnosticering, behandling og efterbehandling. Det skaber glæde og optimisme på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus, hvor man behandler kræftpatienter og bliver omdrejningspunktet for projektet.

“Jeg håber, at vores deltagelse vil medføre et øget fokus på en sundere livsstil for vores borgere og være med til at udligne noget af den sociale ulighed, der eksisterer på området. Jeg tror, at vores deltagelse vil gøre os endnu bedre til at diagnosticere kræft tidligt og på den måde måske forhindre et alvorligere sygdomsforløb,” siger Torben Frøstrup Hansen, der er professor og ledende overlæge på Onkologisk Afdeling.

Han forklarer desuden, at indsatsen kommer til at blive spredt ud over flere forskellige projekter, hvor elementer som kunstig intelligens og forskellige sundhedsaktører kommer i spil. Det drejer sig blandt andet om kommuner og praktiserende lægers evne til at samarbejde og tale sammen omkring patient/borger i et forebyggende perspektiv.

Langvarig indsats startede i Bruxelles

Projektet har opnået støtte gennem EU’s store EU4Health-program, som netop er sat i verden for at styrke folkesundheden i EU gennem sygedomsforebyggelse og sundhedsfremme – med særligt fokus på kræft. EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fra SDEO har været med til at skubbe ansøgningen til projektet fremad lige fra den spæde start. Indsatsen startede helt tilbage i 2015 i Luxembourg, hvor de danske regionale EU-kontorer, Dacob, i fællesskab afholdt møde med EU’s sundhedsdirektorat, DG Santé, med henblik på at argumentere for at kommuner og regioner i højere grad burde kunne deltage i folkesundhedsprogrammet – senere kendt som EU4Health. 

Sideløbende har der igennem årene været et stadig tættere samarbejde og koordinering mellem Dacob, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet i Danmark for at sikre, at danske partnere kunne deltage i projekterne under EU4Health. I 2022 kom indkaldelsen så, og den syddanske indsats blev mobiliseret. I 2023 blev ansøgningen indsendt og godkendt. 

”Det er en utrolig stor blåstempling, når EU vælger at investere så mange penge i et projekt. Når syddanske aktører samtidig får så markante roller, skal det ses som et skulderklap og en anerkendelse af det store arbejde, regionen allerede laver på området. Ikke-smitsomme sygdomme og særligt kræftområdet har høj prioritet hos EU, og det viser den her bevilling i dén grad,” fortæller Allan Nordby Ottesen.

Projektet ’PreventNCD’ er så stort, at det kræver en kæmpe indsats fra mange aktører. I Danmark er det Sygehus Lillebælt, der står i spidsen tæt flankeret af regionens udviklingsenhed, Syddansk Sundhedsinnovation. Også flere kommuner er involveret, og de kommer til at kunne forbedre deres nære kontakt med mange borgere, som måske ikke har haft nær kontakt med sundhedsvæsenet tidligere.

Vigtigt for patienten og for samfundet

Tidshorisonten frem mod 2030 er lang, og selvom forebyggelse tager tid om at slå igennem, er der også stor begejstring for projektet hos ledelsen på Sygehus Lillebælt.

“Forebyggelse er et meget vigtigt område at sætte ind på, fordi det gavner alle parter. Vigtigst af alt gavner det patienten, som ved effektiv forebyggelse måske helt kan undgå at blive en patient. Dernæst gavner det sundhedsvæsenet, hvis nogle af de patienter, der kommer ind i dag, ikke får behov for behandling i fremtiden. Det frigiver ressourcer til at fokusere på andre patienter, så alle parter har meget at vinde i dette store, internationale projekt,” siger Sygehus Lillebælts administrerende direktør, Christian Sauvr.

FAKTA

• PreventNCD har mere end 20 deltagerlande i Europa.

• EU har investeret over 565 mio. kr. i projektet.

• Projektet startede d. 1. januar 2024.

• Sygehus Lillebælt, Syddansk Sundhedsinnovation, Kolding Kommune, Vejle Kommune, Københavns Kommune og Fødevarestyrelsen skal i forskellige dele af projektet arbejde på at nedsætte den samlede byrde af cancer og kroniske lidelser i Europa.

Læs mere.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor