Horizon Europe

… er EU’s rammeprogram, der støtter forskning og innovation med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser. Horizon Europe rummer en bred palet af muligheder for syddanske aktører inden for temaer som sundhed, sikkerhed, fødevarer, klima, kultur og digitalisering m.fl. 

Se også vores store  Horizon Europe Q&A, som er udarbejdet sammen med de øvrige regionale EU-kontorer og Aalborg Universitet her

Formål

Med et budget på 95,5 milliarder euro er Horizon Europe EU’s vigtigste finansieringsprogram for forskning og innovation. Programmet afløser Horizon 2020 og afspejler EU-Kommissionens store fokus på at udvikle Europa i en grøn, bæredygtig og cirkulær retning. Horizon Europe har fokus på at tackle globale problemstillinger, bl.a. klimaudfordringer, bidrage til FN’s Verdensmål samt EU’s konkurrenceevne og vækst.

Målgruppe

Alle typer af offentlige og private organisationer, der forsker eller udvikler innovative løsninger kan deltage.

Indsatsområder

Horizon Europe består af tre forskellige søjler: 

    • Søjle 1, videnskabelig topkvalitet, omhandler støtte til fri forskning samt forskermobilitet og uddannelse.
    • Søjle 2, globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne, er inddelt i seks tematiske klynger, som fokuserer på at skabe løsninger på de største globale samfundsudfordringer på områder som sundhed, sikkerhed, fødevarer, klima, kultur og digitalisering m.fl. Hver klynge har sit eget arbejdsprogram, hvori der indgår en række konkrete ønskede effekter.
    • Søjle 3, innovativt Europa, har fokus på innovationsstøtte til især virksomheder, herunder tests, demonstration og innovative løsninger.

Inden for disse søjler findes mange muligheder for at søge EU-midler til projekter, som producerer verdensklasse forskning, udvikler innovative løsninger på Europas udfordringer, støtter virksomhedsprojekter og fremmer offentlig-privat samarbejde. 

Midlerne i Horizon Europe består af projektstøtte, priser, udbudskontrakter og finansielle instrumenter inden for en lang række af sektorer fra landbrug til transport og bioteknologi.

 

 

Missionerne i Horizon Europe

Horizon Europe indeholder fem missioner (initiativer), som har til formål at mobilisere en målrettet indsats for at løse nogle af samfundets helt centrale problemer. 

De fem missioner fokuserer på:

Cancer

Klimatilpasning

Klimaneutrale og smarte byer

Beskyttelse af vores have og indre farvand

Jord og fødevarer

Løbende calls og deadlines

Konsortiestørrelser: Oftest min. 3 partnere fra 3 forskellige lande

Støtteprocent: Op til 100%

Kontakt:

Thomas

Thomas Jensen

thj@southdenmark.eu
+32 477 779 103

Allan

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.eu
+45 22 14 53 59

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor