Nyheder:

OUH står i spidsen for europæisk studie i brystkræft

Kræftlæge Marianne Vogsen og forskningsleder Malene Grubbe Hildebrandt, der begge arbejder med forskningsprojektet.

Med en stor bevilling på 60 mio. kr. skal Odense Universitetshospital (OUH), Region Syddanmark og Syddansk Universitet (SDU) være med til at bane vej for europæisk kræftbehandling i projektet Premio Collab.

Hvad der startede som mindre studier om CT- og PET-scanninger på Odense Universitets Hospital bliver nu kernen i EU-forskningsprojektet Premio Collab, der skal være med til at forlænge livet hos uhelbredeligt syge patienter med brystkræft.

”Statistikken fortæller os, at den gennemsnitlige levetid for brystkræftpatienter, hvor kræften har spredt sig og dermed er uhelbredelig, er 3 år. Vi mener, at PET-scanninger er væsentligt bedre end CT-scanningerne, og at man ved at bruge PET- scanninger til at guide behandlingen vil kunne forlænge patienternes levetid til omkring 4 år,” siger Malene Grubbe Hildebrandt, der er forskningsleder og overlæge på OUH og klinisk lektor på SDU.

Malene Grubbe Hildebrandt og forskerkollegernes mindre studier viste en forskel i de to scanninger, og med bevillingen på 60 mio. fra EU-programmet Horizon Europe bliver det nu muligt at bevise det i større kliniske studier.

Bredt europæisk samarbejde

Ansøgningen blev sendt afsted af det danske partnerskab, bestående af OUH og SDU, i foråret 2023, og den 1. januar 2024 blev forskningsprojektet sat i gang.

I løbet af de kommende seks år skal forskere fra Danmark i samarbejde med forskere fra Schweiz, Sverige, Skotland, Tyskland, Italien og Østrig sammen med fire danske regioner og syv danske hospitaler forske i deres fælles tese om, at PET-scanninger i højere grad opdager kræftcellerne tidligere, og at patienterne dermed kan komme hurtigere i behandling, så man kan forlænge de uhelbredeligt syge patienters liv.

LÆS OGSÅ: Netværksmøde i Middelfart – hvordan kommer fremtidens sundhedsvæsen til at se ud?

Igennem studierne vil 420 uhelbredeligt syge patienter med brystkræft i EU blive fulgt tæt i løbet af deres behandling, hvor patienterne enten skal CT-scannes eller PET-scannes.

Det gode samarbejde

Premio Collab-projektet er født i det gode samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Det Syddanske EU-Kontor, der mødes flere gange i løbet af året for at sikre forskere, klinikere og andre medarbejdere i det syddanske sundhedsvæsens deltagelse i EU-programmer.

Efter Europa-Kommissionen i 2021 lancerede deres målsætninger om at reducere kræftdødeligheden på europæisk plan, blev arbejdet med EU-ansøgningen skærpet.

”Vi satsede stort da vi gik i gang med ansøgningen, og vi havde slet ikke regnet med at komme igennem nåleøjet. Vi brugte to måneder på at lave ansøgningen, og det gør man gerne som forsker i håbet om, at gøre en forskel for patienterne. Samarbejdet med patienterne i et forskningsprojekt er helt unikt, så nu ser vi frem til at komme rigtigt i gang med studiet,” siger Malene Grubbe Hildebrandt.

LÆS OGSÅ: Sygehus Lillebælt får nøglerolle i stort EU-forebyggelsesprojekt på kræftområdet

EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fra SDEO har vejledt de syddanske partnere igennem udviklingen af projektet.

“Premio Collab er et virkelig godt eksempel på de synergier, der opstår, når kompetencer mødes på tværs i et EU-projekt. Det har først været vigtigt at lave en stærk formidlingsindsats sammen med nære samarbejdspartnere på OUH og SDU SUND om Cancermissionen, og dernæst var det en fornøjelse at kunne formidle en konkret indkaldelse direkte til nuklearmedicinsk afdeling på OUH, som hurtigt satte alle ressourcer ind på at skabe et konkurrencedygtigt partnerskab. Kræftområdet har særlig høj prioritet hos EU, og det er bevillingen til det her forskningsprojekt også et bevis på,” siger Allan Nordby Ottesen.

Vil du vide mere om Horizon Europe-programmet, kan du kontakte Allan Nordby Ottesen på ano@southdenmark.eu.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor