Nyheder:

Netværksmøde i Middelfart: Hvordan kommer fremtidens sundhedsvæsen til at se ud?

Hvordan er man patient i 2040? Vil sundhedsvæsnet blive overtaget af robotter? Og kan man egentlig vise omsorg virtuelt? Fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen var hovedtemaet, da SDEO’s sundhedsnetværk, Syddanmarks Sunde EU-netværk, inviterede til møde på KulturØen i Middelfart. 

Det danske sundhedsvæsen har i en årrække været under pres og er til stor debat. Der berettes om ressourceknaphed, mangel på arbejdskraft, flere plejekrævende patienter og borgere, omstruktureringer, pandemi, omorganiseringer og meget mere. Udfordringerne er på ingen måde svære at få øje på.

D. 5. december inviterede Syddanmarks Sunde EU-netværk til møde i Middelfart. Netværket består af bl.a. forskere og ansatte fra kommuner, hospitaler og andre offentlige aktører i Region Syddanmark, og på dagen var der først og fremmest fokus på at hente inspiration fra omverdenen og hinanden. For hvordan kan Syddanmarks sundhedsvæsen ideelt se ud på længere sigt – f.eks. i 2040? Og hvordan kan vi i fællesskab på tværs af sektorer, organisationer og i internationale partnerskaber arbejde på at skabe et bedre, mere resilient og bæredygtigt sundhedsvæsen?

Sundhedsområdet 2023 fra alle vinkler

Der var lagt op til en mangfoldig og spændende dag med 50 fremmødte deltagere. Programmet blev indledt af Marie Paldam Folker, som er centerchef i Center for Digital Psykiatri og medlem af regeringens sundhedsstrukturkommission. Marie fortalte om sit arbejde med digitale løsninger i psykiatrien og kom også omkring sin rolle i kommissionen. I den forbindelse inviterede hun netværkets deltagere til at give kommissionen deres besyv på, hvilke udfordringer og løsninger de ser i sundhedssektoren. Flere deltagere påpegede, at det ikke alene var spændende, hvordan den hjemlige sundhedsstruktur tog sig ud, men også hvordan det danske sundhedsvæsen bedre kunne samarbejde om vigtige emner med aktører rundt om i Europa.

Herefter fulgte et indblik i Interreg-projektet Arts on Prescription om kulturelle aktiviteter mod f.eks. stress og depression af Stine Eskesen Keiding, programleder ved Kulturregion Fyn, inden SDEO’s praktikant på sundhedsområdet Jens Aagaard Madsen tog over med et oplæg om de syddanske kommuners sundhedsstrategier og Region Syddanmarks nye sundhedsaftale for 2024-2027. I forlængelse af oplægget drøftede netværket, hvordan det kunne give særlig god mening at samarbejde på udvalgte områder, som også har stor bevågenhed i EU og således også rummer mulighed for EU-funding og internationale partnerskaber. 

LÆS OGSÅ: Studieture med fokus på telemedicin skal bringe ny viden til Region Syddanmark

Der var også plads til at høre om et nyt, spændende EU-projekt med Region Syddanmark ved Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation i spidsen. Torben Frøstrup Hansen, overlæge ved onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, og Emil Høstrup, projektleder, digital innovation, Syddansk Sundhedsinnovation, fortalte om projektet ”PreventNCD”, hvor 20 europæiske lande skal forske i og videndele om forebyggelse af kræft og andre kroniske lidelser.

Søren Holst Jensen, sundhedsplanlægger i Vejle Kommune, var med til mødet og understreger de muligheder, der kan opstå, når man samles om sundhedsområdet på tværs af regionen. 

”De to årlige møder i netværket er en god anledning til at udveksle erfaringer med kolleger på tværs af kommuner og region om forskellige forsknings- og innovationsprojekter på sundhedsområdet. Derfor var det et yderst relevant arrangement med mange inspirerende indlæg,” fortæller han og opfordrer samtidig andre til at deltage i netværket:

”Sammen med Kolding Kommune og Sygehus Lillebælt er Vejle Kommune netop kommet med i EU-projektet PreventNCD omkring forebyggelse på cancerområdet. EU afsætter ekstraordinært mange midler til sundhedsområdet, og naturligvis skal udviklingsprodukter gerne løfte det generelle vidensniveau, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal starte fra bunden hver gang. Det er derfor vigtigt, at vi bygger videre på det eksisterende, stærke samarbejde, som er opnået på tværs af sektorer gennem de tidligere perioder med sundhedsaftaler. Jeg kan derfor kun opfordre sundhedskonsulenter i kommunerne og andre til at møde op i Syddanmarks Sunde EU-netværk og bidrage med erfaringer. Det kunne jo også være, at de bliver inspirereret til at gå med i andre EU-projekter på sundhedsområdet.”

LÆS OGSÅ: Netværksmøde satte fokus på fælles udfordringer og løsninger i syddanske kommuner og regionen

Afslutningsvist fortalte SDEO’s konsulenter på sundhedsområdet, Anna Jørgensen og Allan Nordby Ottesen, om kompetenceudvikling i sundhedssektoren med afsæt i det store EUVECA-projekt, ligesom de selvfølgelig også gav en forsmag på, hvilke fundingmuligheder, der venter i 2024. 

Anne-Mette Dalgaard, afdelingschef for Sundhed og Sammenhæng i Vejen Kommune, var også med på mødet, og hun fortæller: 

”Som repræsentant fra Vejen Kommune var det inspirerende at deltage i EU-netværksmødet i Middelfart, og jeg gik hjem med viden om muligheder for at melde sig på banen med ideer til EU-projekter inden for sundhedsområdet. Jeg blev især inspireret af, hvor meget EU-projekter og EU-midler har bidraget til udviklingen af den digitale psykiatri i Region Syddanmark,” afslutter hun. 

Vi takker alle, der lagde vejen forbi Middelfart for en særdeles spændende og lærerig dag. Vil du vide mere eller deltage i netværket, er du velkommen til at kontakte Allan Nordby Ottesen på ano@southdenmark.eu

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor