Nyheder:

Netværksmøde satte fokus på fælles udfordringer og løsninger i syddanske kommuner og regionen

Hvordan kan syddanske kommuner og sundhedsaktører i Region Syddanmark samarbejde om at løse fælles udfordringer? Og hvordan kan de løftes gennem EU-projekter og -samarbejde? Det var temaet for det seneste møde i Det Syddanske EU-kontors netværk, Syddanmarks Sunde EU-Netværk. Denne gang var netværket NIMS (Netværk for internationale medarbejdere i Syddanmark) også med, og det gav anledning til gode snakke om, hvordan der kan skabes samarbejde på tværs af sektorer.

Mange af de sundhedsudfordringer som de syddanske kommuner og Region Syddanmark står overfor er fælles. Derfor er der stort potentiale i at samarbejde – og ikke mindst i at undersøge, hvordan et sådant samarbejde kan understøttes og udvikles gennem EU-projekter. 

Det var derfor også målet, da Syddanmarks Sunde EU-netværk og NIMS inviterede til fællesmøde d. 13. september hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Temaet var tværsektorielt samarbejde mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner, og der var fuldt hus med 50 tilmeldte. På programmet var der både oplæg fra Tina Holmgaard Juul fra Fælleskommunalt Sekretariat, Marianne Gellert Krogh fra Region Syddanmark og Anette Grønning fra Syddansk Universitet, som alle havde fokus på, hvordan regionen og kommunerne kan samarbejde på tværs. 

Dagen bragte også indblik i nuværende og afsluttede EU-sundhedsprojekter. Herunder det nye EUVECA-projekt, som Sabine Paasch Olsen fra Sygehus Sønderjylland står i spidsen for, og det afsluttede EDEN-projekt, som haft fokus på at skabe bedre livskvalitet for personer med demens. Her præsenterede Kim Koldby fra University College Lillebælt projektets resultater og indviede deltagerne i, hvordan de helt konkret er blevet brugt i praksisnære aktiviteter efterfølgende. 

EU i øjenhøjde

Det er første gang begge netværk samles, og det viste sig at være givtigt for alle parter. Særligt den afsluttende workshop, hvor deltagerne i høj grad selv var i førertrøjen og drev processen fremad.  Workshoppen kom blandt andet omkring bedre mental sundhed hos unge, kompetence- og organisationsudvikling på tværs af sektorer samt klimavenlige løsninger i sundhedshuse og på hospitaler. Og det er netop gennem den form for fælles dialog, at de gode projektideer udvikles, fortæller Allan Nordby Ottesen, EU-konsulent på sundhedsområdet:

”Gennem workshoppen fik deltagerne mulighed for at identificere fælles behov og mulige løsninger. Der bliver lagt en god grobund for at samarbejde på tværs, og det er også det, der i sidste ende kan skabe stærke og konkurrencedygtige EU-projekter.”

Loke Emil Petersen, strategisk konsulent i Kolding Kommune, var med på dagen og havde stort udbytte af at møde de øvrige deltagere:  

“Som udgangspunkt deltog jeg på vegne af Kolding Kommunes Sundhedsområde, fordi netværksdagen bød på en blanding af oplæg om mulighederne for funding i EU, gennemførte projekter, der havde en grad af medfinansiering fra EU samt mulighed for at netværke og finde nye partnere eller tværsektorielle projekter at deltage i etc.,” fortæller Loke Emil Petersen og fortsætter: 

“Som strategisk konsulent uden sundhedsfaglig baggrund var det en kæmpe fornøjelse at være sammen med fagpersoner og deltage i workshoppen og den efterfølgende drøftelse af projektideer og problemstillinger i en bredere international kontekst – og de muligheder, der åbner sig i regi af EU-indkaldelser.”

Se oplæg fra netværksmødet

– Velkomst ved Det Syddanske EU-kontor her

– Marianne Gellert Krogh, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark her

– Tina Holmgaard Juul, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat her

– Anette Grønning, Syddansk Universitet her

– Sabine Paasch Olsen, Sygehus Sønderjylland og Henriette Hansen, SDEO om EU-projektet EUVECA her

– Kim Koldby, UCL, om EU-projektet Embracing Dementia her