Nyheder:

Ti fynske kommuner går sammen om at forbedre biodiversiteten i Danmarks have

LIFE RING-projektet vil fremme levevilkårene for 17 naturtyper og 16 forskellige dyrearter. På billedet ses en guldblomme fotograferet i Rødme Svinehaver.

Når 2023 bliver til 2024, er der formentlig lidt mere spænding at spore på kommunen i Faaborg-Midtfyn. I første kvartal af det nye år kan ti fynske kommuner nemlig se frem til at få svar på en stor LIFE-ansøgning, som har til formål at forbedre levestederne for en række naturtyper og arter på Fyn. Bliver projektet godkendt, venter otte års arbejde for at skabe bedre biodiversitet på øen. Vi har talt med Faaborg-Midtfyn Kommune om den store indsats, der lå forud for indsendelsen af ansøgningen. 

Det startede med et blankt papir og et ønske om at gøre noget godt for biodiversiteten på Fyn. I 2020 blev idéen til det store naturprojekt født, og efterfølgende blev partnerskabet, som strækker sig over hele Fyn, skabt. 

”Idéen kom egentlig på baggrund af en mangeårig frustration, der bunder i, at hver gang vi laver en indsats, så er den målrettet et eller andet bestemt, og det batter egentlig ikke noget for den samlede biodiversitet. Vi får skabt nogle bedre levevilkår for en enkelt art, eller vi får løftet noget for en enkelt naturtype, men jeg kan bare se, at hvis vi skal flytte noget for biodiversiteten, så er det ikke nok at arbejde med enkelte arter eller naturtyper,” forklarer Jens Aamand Kristensen, biolog hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

”Hvis vi skal gøre noget substantielt for biodiversiteten på Fyn, er vi nødt til at arbejde på tværs, men også at arbejde med et strategisk sigte,” uddyber han.

LÆS OGSÅ: Historisk stort naturgenopretnings-projekt med Kongeåen i centrum

Tirsdag d. 5. september 2023 kl. 11:13 blev der trykket indsend på ansøgningen til det såkaldte LIFE RING-projekt, og nu venter nogle lange måneder, inden dommen falder i løbet af den første del af 2024. Spørger man Stine Bundgaard Hansen, teamleder for natur og klima i Faaborg-Midtfyn Kommune, om, hvad det vil betyde at få støtten fra LIFE-programmet, falder svaret prompte. 

”Det vil betyde, at vi ved, hvad vi skal lave de næste otte år. Og at vi indfrier store dele af kommunens Natura2000-handleplaner.”

Brandmandens lov

Får projektet støtte, forventes det officielt at gå i gang d. 1. august 2024. Det helt store mål er at få skabt grønne korridorer mellem en række Natura2000-områder for at binde Fyns natur bedre sammen og derved fremme levevilkårene for 17 naturtyper og 16 forskellige dyrearter. I første omgang vil projektet dog skulle tage bestik af situationen, som den ser ud nu.

”Vi starter med noget, der i virkeligheden er meget klassisk – brandmandens lov. Hvad er det, vi har, som stadigvæk kan reddes? Og så går vi ind og siger, hvordan udbygger vi det med noget mere?” forklarer Jens Aamand Kristensen og understreger, at det ikke nødvendigvis kræver mere af den samme naturtype, men måske flere forskellige typer. Hovedpointen er at tænke hele vejen rundt om problematikken for at få det samlede kompleks til at fungere. 

”Det kan godt være, at vi skaber supergode ynglesteder for nogle padder f.eks., men det opfylder måske kun ét ud af de tre krav, de padder har. De skal også have noget at spise. De skal også overvintre. Så vi er nødt til at komme hele vejen rundt. Vi skal blive ved med at stille spørgsmålet ’jamen det kan godt være, at vi nu har sørget for dét og dét og dét, men hvad med de andre ting?´’”.

Ifølge Jens Aamand Kristensen handler det om at være djævlens advokat for arterne. Og det kan godt betyde, at man er nødt til at skubbe lidt til hinandens faglige stolthed på tværs af kommunerne. 

”Det er en svær øvelse. At sætte sig ned og skubbe til folk og sige ’ja, det har du altid gjort, men har det virket? Jeg kan ikke se det derude. Jeg kan ikke se, at den indsats rent faktisk er endt ud i robuste bestande af et eller andet. Vi har stadig problemer, så hvad er det for en viden, vi mangler?’ Der skubber vi jo til folks praksis. Så er plejer lige pludselig ikke godt nok,” fortæller han. 

LÆS OGSÅ: Kommuner: Søg støtte til jeres Natura 2000-projekt

Han peger samtidig på, at projektets præmis om at arbejde på tværs af en region og sammenkæde områder ikke hjælpes synderligt på vej af den fynske natur.

”Fyn er jo lidt Danmarks have på den måde, at alting er splittet med fragmenterede naturområder og dyrkede områder imellem. Det er meget pænt og pussenusset, men det fungerer ikke.”

Styrket netværk mellem kommunerne

Med LIFE-ansøgningen er der lagt op til otte år med øget samarbejde på tværs af kommunegrænser, og det er lige netop en af de gevinster, Faaborg-Midtfyn Kommune håber at få styrket yderligere, hvis projektet bliver godkendt. 

LIFE RING-projektet vil fremme levevilkårene for 17 naturtyper og 16 forskellige dyrearter. På billedet ses tykskallet malermusling i Hågerup Å.

”Med det her projekt, vil vi få styrket vores kompetencer og netværk på Fyn. Det er sådan, jeg håber og drømmer om det. Og så håber jeg i virkeligheden også, at vi kan få styrket kompetencerne i forhold til at få arbejdet mere på tværs. Ikke kun af kommunerne, men også andre fagområder”, forklarer Jens Aamand Kristensen. 

Men med ethvert samarbejde af den størrelse vil der uundgåeligt opstå udfordringer. Dem er der dog allerede fokus på, forklarer Stine Bundgaard Hansen. 

”I processen blev det for eksempel klart, at projektets størrelse ikke alene kunne løftes af én projektleder, og derfor har vi arbejdet med et projektleder-team. Jens har haft det faglige ansvar for natur- og artsindsatserne og dermed en tæt dialog med kommunerne og Naturstyrelsen, og jeg har haft ansvaret for at binde trådene sammen på tværs og dermed dialogen til de øvrige samarbejdspartnere. Vores chef, Ole Tyrsted Jørgensen, har ligeledes været en del af projektleder-teamet og haft kontakten til omverdenen og det politiske niveau,” forklarer Stine Bundgaard Hansen.

Find din indre italiener frem

Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet Faaborg-Midtfyn Kommune i mål med ansøgningen. Det gælder f.eks. i forhold til at se, hvilken samfundsmæssig gevinst projektet kan føre med sig, og hvilke af EU’s prioriteter og politikker, projektet taler ind i.

”Vores fagsprog er så farvet af blinde vinkler, som vi er sovset ind i. Kontoret har bl.a. hjulpet ved at tvinge os til at lave en oversættelse, som EU-systemet forhåbentlig kan forstå. Samtidig har de hjulpet med hele setuppet i forhold til, hvad det er for nogle EU-politikker, projektet kigger ind i. Det er de langt bedre til at se, end vi er, for vi ser projektet fra den naturgevinst, det giver. De ser, hvor mange knager man kan hænge projektet op på,” siger Stine Bundgaard Hansen og fortsætter:

”Så har de indgydt energi og god gejst og samtidig været gode til at sige, at ’I bliver nødt til at finde den indre italiener frem og slå lidt ud med armene. Tag nu nogle risici. Sats butikken’. Og det er også det, vi vælger at gøre nu, hvor vi siger, at vi godt kan tage et interview, selvom vi ikke ved, om projektet går igennem,” fortæller hun og understreger samtidig, at det sommetider skal være svært, før det kan blive rigtig godt. 

”Vi gør det også fordi, vi ved, at når kommunerne skal til at implementere det her, beder vi også dem om at vise deres skrøbelighed, for vi bliver nødt til at arbejde med det, vi ikke er gode nok til. Derfor bliver vi også nødt til at vise vores skrøbelighed og slå ud med armene og sige, at vi er stolte af ansøgningen, men vi frygter samtidig at få et afslag,” afslutter hun.  

LIFE RING-projektet vil fremme levevilkårene for 17 naturtyper og 16 forskellige dyrearter. På billedet ses en havørn over Arreskov Sø.

Fakta om LIFE RING-ansøgningen: 

LIFE RING-projektet blev indsendt d. 5. september 2023. Projektet er et natur- og biodiversitetsprojekt under LIFE-programmet. LIFE RING har til formål at etablere naturkorridorer mellem 15 Natura2000-områder på tværs af kommunerne på Fyn for at forbedre tilstanden af levesteder og arter. 

10 fynske kommuner er repræsenteret i projektet med Svendborg som officiel partner for Langeland og Ærø. 

– Faaborg-Midtfyn Kommune
– Svendborg Kommune (inklusiv Langeland og Ærø Kommune)
– Nyborg Kommune
– Kerteminde Kommune 
– Nordfyns Kommune
– Middelfart Kommune
– Assens Kommune
– Odense Kommune 
– Naturstyrelsen
– Naturama 
– FGU 
– Skovskolen
– Miljøstyrelsen
– Amphi Consult 

Projektet har et budget på 16 mio. EUR (118 mio. kr.). 

Vil du vide mere om LIFE-programmet, kan du kontakte Helle Bech Sørensen-Hylle (hbh@southdenmark.eu) eller Pernille Dagø (pda@southdenmark.eu). 

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor