Vores tilbud til syddanske videninstitutioner

Når syddanske universiteter, UC’er og andre viden- og forskningsinstitutioner retter blikket mod europæiske samarbejdsprojekter og EU-støtte, er SDEO med gennem hele forløbet.

Vi hjælper med at forberede EU-ansøgningen gennem vejledning og information om de forskellige EU-programmers partnerkonstruktioner og projekttyper. Vi laver partnersøgninger i vores brede internationale netværk. Og vi træder sommetider selv ind i projekterne som koordinerende kræfter bag stærke syddanske partnere og lead partners.

SDEO’s konsulenter er eksperter i EU’s støtteprogrammer. Vi ved, hvor og hvordan videninstitutioner får de bedste resultater ud af internationalt samarbejde i EU-regi.

Vi kender programmernes forudsætninger, krav til projekttyper og konsortier samt støttesatser og de praktiske trin.

Tal med os om jeres projektidé, og vi vil søge at matche den med et relevant EU-program og give jer sparring om, hvordan projektet bedst kan løftes med EU-støtte.

SDEO har mange års erfaring med EU-ansøgninger.

Vi kender EU’s specifikke krav til formulering, format og indhold, der kan gøre forskellen mellem godkendelse og afslag. Og vi kan se, hvor en projektidé måske skal finpudses for at opnå støtte.

Vi hjælper syddanske videninstitutioner med sparring og vejledning, når den gode EU-ansøgning skal skrives.

Gennem vores danske og internationale netværk har vi kontakt til mange forskellige aktører, som kan indgå i gode EU-projekter.

Det kan være virksomheder, kommuner, andre videninstitutioner mfl..

Vi  tilbyder at skabe kontakt til udvalgte partnere samt vejledning og inspiration til udformningen af fælles EU-projekter med disse.

Med videninstitutionen udarbejder vi et fælles notat, der beskriver projektområder til udvikling, afklarer ressourcer og ansvarsfordeling. Notatet er retningsgivende for samarbejdet og kan bruges som referencepunkt.

Syddanske videninstitutioner i EU-projekter

SPISEY

Med UC SYD i spidsen, SDEO som international koordinator samt 5 internationale partnere og 3,7 mio. kr. i funding fra Erasmus+ programmet har projektet udviklet en fælleseuropæisk strategisk og pædagogisk ‘værktøjskasse’, der skal hjælpe skoleledere og lærere med at implementere inkluderende skoler.

Læs mere om SPISEY på projektet hjemmeside.

DISH

Projektet DISH arbejder med at løfte digitale kompetencer og sikre relevant digital adfærd blandt sundhedsfaglige medarbejdere.

Sygehus Sønderjylland, UC Lillebælt (UCL), Welfare Tech og SDEO er de danske partnere i projektet.

Læs mere om DISH på projektets hjemmeside.

HEPCOM

HEPCOM er en platform, der skal samle viden og redskaber om sundhed for børn og unge.
 
Den skal ligeledes gøre det lettere for skoler og lokalsamfund at finde inspiration og strategisk vejledning til at starte deres egne sundhedsfremmende tiltag.
 
Danske partnere i projektet er UC SYD, Steno Diabetes Center, Aarhus Universitet og Det Syddanske EU-Kontor.

Læs mere om HEPCOM på projektets hjemmeside.

FUTE

Projektet FUTE (Future Teaching) værktøjer, som kan hjælpe lærere og elever med at samskabe mere stimulerende og problemorienteret undervisning, der styrker engagementet og lysten til læring blandt eleverne – og således mindsker tidligt frafald af elever i europæiske skoler.

Designskolen KoldingUC SYD og SDEO er partnere i projektet.

Læs mere om FUTE på projektets hjemmeside

EDEN

EU-projektet Embracing DEmeNtia (EDEN) skal fremme livskvaliteten for demensramte og deres pårørende.

Projektet har udviklet og afprøvet en ny, interaktiv læringsplatform, der kan hjælpe social- og sundhedshjælpere, pårørende og civilsamfundsorganisationer med at højne kvaliteten af behandling, pleje og støtte til demente borgere.

University College Lillebælt (UCL) er koordinator på projektet, og SDEO deltager som partner.

Læs mere om EDEN på projektets hjemmeside

Co-CREATING WELFARE

Co-creating Welfare er et EU-projekt, der udvikler nye modeller og værktøjer til innovativ samskabelse i velfærdssektoren.

Projektet har bl.a. skabt et uddannelses- og træningsforløb, der hjælper kommuner og andre offentlige og private velfærdsaktører med at starte og gennemføre samskabelsesprojekter med borgere og andre slutbrugere.

UC Lillebælt (UCL) og SDEO er ledere på projektet.

Læs mere om Co-Creating Welfare på projektets hjemmeside.

Kontakt vores konsulenter:

Henriette

Henriette Hansen

hha@southdenmark.eu
+32 2 285 40 90

Jens

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.eu
+45 30 61 61 37
+32 499 83 23 67

Allan

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.eu
+45 22 14 53 59

Thomas

Thomas Jensen

thj@southdenmark.eu
+32 2 234 68 52

Pernille

Pernille Dagø

pda@southdenmark.eu
+32 2 280 32 54

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor