Vores tilbud til syddanske virksomheder

EU-info og programmatch

SDEO’s konsulenter er eksperter i EU’s støtteprogrammer som Eurostars, EIC Innovation Council og andre. Vi kender programmernes forudsætninger, krav til projekttyper og konsortier samt støttesatser og de praktiske trin.

Tal med os om jeres projektidé, og vi vil søge at matche den med et relevant EU-program.

Vejledning og projektsparring

Har du et projekt i forlængelse at din virksomheds aktivitet, forretningsplan eller udviklingsstrategi? Har projektet et innovativt element, nyhedsværdi og europæisk effektpotentiale? Vi kan vejlede dig i, hvordan projektet kan gives en europæisk dimension og perspektiv, og hvordan det kan løftes med EU-støtte.

Partnersøgning og netværk

Gennem vores danske og internationale netværk har vi kontakt til mange forskellige aktører, som kan indgå i gode EU-projekter. Det kan være andre virksomheder, kommuner, videninstitutioner eller andre. Vi tilbyder at skabe kontakt til udvalgte partnere samt vejledning til udformningen af fælles EU-projekter.

Kvalitetstjek af ansøgning

Vores EU-konsulenter taler “EU’sk”. Vi kan gennemlæse og kvalitetstjekke virksomheders udkast til ansøgninger og hjælpe med at få ansøgningerne til at flugte med EU-programmernes krav og forventninger.

GråstenJacob

“Kontoret i Bruxelles har erfaring med at læse ansøgningerne og med at få dem sendt rigtigt af sted, så det har været en meget stor hjælp at trække på deres kompetencer.”

InnoS - et netværk for erhvervsfremme i syddanmark

InnoS er et netværk, hvor SDEO samarbejder med syddanske erhvervsfremmeaktører om at fremme vækst, udvikling og internationalisering.

SDEO besidder den nyeste viden om programmer og muligheder for virksomhedsdeltagelse i EU-projekter.

Erhvervsfremmeaktørerne har den primære dialog med syddanske virksomheder og kan dermed give kvalificerede henvisninger.

Sammen identificerer vi syddanske virksomheder, der har potentiale og ressourcer til at deltage i EU-projekter omkring forskning og innovation samt andre partnerskaber omkring teknologi og eksportfremme.

SDEO besøger årligt mange virksomheder på tværs af alle de syddanske kommuner, hvilket ofte sker i samarbejde med de lokale erhvervskontorer.

InnoS-netværket mødes to gange om året og fungerer i mellemtiden som en platform for samarbejde mellem konsulenterne fra de forskellige erhvervsfremmeorganisationer.

Enterprise Europe Network (EEN)

Det Syddanske EU-Kontor er partner i Enterprise Europe Network (EEN) og er dermed de syddanske virksomheders indgang til netværket.

Virksomhederne kan komme til os med ideer og forslag, og vi kan bruge netværket til at hjælpe med at finde internationale samarbejdspartnere – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde.

Ydelser og rådgivning er gratis.

Enterprise Europe Network arrangerer også løbende aktiviteter, hvor virksomheder kan få inspiration til, og ny viden om, internationalt samarbejde med andre virksomheder i udlandet. 

Netværket er etableret af Europa-Kommissionen i 2008, og Kommissionen delfinansierer netværket for at fremme samhandel og samarbejde over grænserne i Europa.

Kontakt vores konsulenter:

Jesper

Jesper Vestergård Hansen

jvh@southdenmark.eu
+45 22 44 70 84

Siri

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.eu
+ 32 477 778 533

 
Bjarne

Bjarne Andersen

ban@southdenmark.eu
+45 25 48 21 25

Kasper

Kasper Kjeldgaard Bloch-Jørgensen

kbj@southdenmark.eu
+45 22 57 13 90

 
SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor