Nyheder:

Interkulturelt træf i Varde Sommerland

I EU-projektet SEMPRE har UC Syd med Tønder og Varde skabt empowerment, læring og bedre forståelse.

En social- og sundhedshjælper og en syrisk flygtning arrangerede en kulturdag med kaffe og kage i Varde Sommerland.

16-årige Hiba Mustafa startede en læseklub med danskundervisning for indvandrerbørn på biblioteket i Tønder.

På Tønder Grundskole mødtes forældre med flygtningebaggrund for at finde gode råd til at støtte deres børns skolegang.

Det var tre syddanske mikroprojekter blandt 26 under EU-projektet SEMPRE, som netop er velafsluttet og har leveret træning til professions- praktikere samt håndbøger, politiske anbefalinger og guidelines, som skal hjælpe lokale aktører i 15 EU lande med at forbedre livet for udsatte grupper og gøre disse borgere mere aktive i samfundet.

UC Syd fik 1,4 mio. kr. fra EU’s Interreg Østersø/Baltikum program i 2016 til projektet og deri samarbejdet med Tønder kommune og Varde kommune. SDEO hjalp i sin tid UC Syd med at komme med i SEMPRE og blive en del af projektets stærke europæiske partnerskab.

De andre 15 internationale projektpartnere har også skabt mikroprojekter med fokus på fx. børnepasning når enlige forældre i Tyskland skal til lægen, socialt entreprenørskab for kvinder og enlige forsørgere i Letland, film- og skriveforløb hvor flygtninge og migranter fortæller og deler deres historier i Finland og Tyskland, samt træning og mentorprogrammer for folk med funktionsbesvær, tidligere misbrugere og indsatte i Estland, Letland og Litauen.

Det succesfulde projekt har allerede affødt en fortsættelse, SEMPRE Accelerators for Service Co Creation, hvor UC Syd skal facilitere læringsprocesserne.

“Aktionslæringskonceptet og den samskabelse, som arbejdet med empowerment metoder betød, fandt flere SEMPRE partnere så inspirerende, at vi valgte at søge om en udvidelse af projektet med fokus på, hvordan aktionslæring og samskabelse kan styrke udviklingen af empowerment i udvalgte mikroprojekter,” forklarer Anette Nielsen, lektor MSI i Forskning, Innovation og Videreuddannelse. “Projektet afprøver ligeledes andre metoder, bl.a. webinarer som supplement til analog træning og uddannelse.”

Det fortsatte initiativ skal bl.a. arrangere lokale seminarer, udarbejde podcasts om SEMPRE’s erfaringer og revidere produkterne fra projektet, siger Anette Nielsen.

“Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan EU projekter faktisk kan opnå så konkrete resultater i lokalområdet,” siger vores konsulent Henriette Hansen. “Det er lige i tråd med den måde, hvorpå vi i SDEO forsøger at motivere kommuner og andre lokale aktører til at deltage i EU projekter. Ofte tænker man om EU projekter, at det er noget, der ligger fjernt fra vores hverdag – men kunsten ved EU projekter er netop at tænke europæisk og implementere lokalt.”

Læs mere om SEMPRE og download alle projektmaterialerne her!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy