Nyheder:

Kultur på Recept: Kulturtilbud får medvind med EU-støtte

Kan teater, natur og fællessang øge trivslen blandt borgere med stress, angst, depression og ensomhed? Svaret er ja, hvis du spørger Kulturregion Fyn. Nu har de i samarbejde med Syddansk Universitet, Odense Kommune, Region Syddanmark og en række europæiske partnere fået støtte til at videreudvikle konceptet Kultur på Recept, så det bliver lettere at implementere på tværs af Europa. 

Fællessang, billedkunst og teater på recept mod stress, angst og depression. Det er essensen af Kultur på Recept-forløbene, hvor grupper af borgere mødes et par gange om ugen til forskellige aktiviteter inden for kunst og kultur. 

Konceptet er allerede afprøvet i flere lande – herunder Danmark, hvor en række kommuner har brugt forløbene med stor succes. Nu skal konceptet videreudvikles i et nyt EU-projekt, der har opnået støtte gennem Interreg Østersø-programmet. 

Kultur på Recept henvender sig til personer med mentale udfordringer såsom stress, angst eller depression i mild til moderat grad, og formålet er at skabe et frirum for sygdom og tunge tanker snarere end et terapeutisk rum, forklarer Stine Eskesen Keiding, programleder i Kulturregion Fyn. Odense Kommune er en del af Kulturregion Fyn og lead-partner i projektet.

”Projektet kan forhåbentlig medvirke til, at man ser, at det her er en investering, og at det faktisk er billigt på den lange bane. Det kan være, at du kan spare penge på f.eks. medicin, lykkepiller eller terapeutiske forløb. Det er også et tilbud til de borgere, der ikke bryder sig om at gå til psykolog og den slags.”

Vejen til et bæredygtigt koncept

Ifølge Stine Eskesen Keiding er der arbejdet meget i at undersøge, hvad borgerne får ud af forløbene, men ikke så meget i, hvordan man sikrer en bæredygtig organisations- og finansierinsgmodel, der muliggør at Kultur på Recept kan blive implementeret i større skala. Det er netop denne udfordring, EU-projektet stiller skarpt på. 

Gennem de næste tre år skal lokale og regionale offentlige myndigheder samarbejde med kulturinstitutioner i partnerlandene Tyskland, Letland, Polen, Sverige, og Danmark. Formålet er at videreudvikle konceptet bl.a. ved at lave en online guide, der illustrerer hvilke faser og beslutninger, man skal igennem for at skabe den rette organisation. Universiteter fra Danmark, Litauen og Finland skal udvikle en evalueringsmodel, der gør det muligt at måle på udbyttet af organiseringen, borgernes mentale trivsel og de økonomiske gevinster ved Kultur på Recept. 

 

Betydningsfuldt samarbejde på tværs 

Efter projektets tre år håber partnerne at have bidraget med de nødvendige argumenter, som kan gøre det lettere for kommuner, myndigheder og beslutningstagere at afprøve og måske tilmed implementere konceptet.

“Vi ser frem til at skabe en online guide sammen med de øvrige partnere, som gør det nemmere for deltagerne at bruge Kultur på Recept-forløbene, og som samtidig kan øge opmærksomheden omkring Kultur på Recept hos blandt andet beslutningstagere. Vi tror på, at projektet kan have en betydelig indflydelse på sundhed og velvære for rigtigt mange mennesker, og vi glæder os til at samarbejde med de andre partnere og gøre det til en fælles succes,” siger Søren Windell, rådmand for By – og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet EU-projektet i gang og bidraget med råd og vejledning i ansøgningsprocessen. Odense Kommune har opnået støtte på ca. 3,5 mio. kr., mens projektets samlede EU-tilskud er på ca. 21. mio. kr.  

Læs mere om projektet her

Fakta om Kultur på Recept:

– Kultur på Recept er et sundhedsfremmende kulturforløb henvendt til personer, der døjer med stress, angst, depression, eller som savner et fællesskab. 

– Kulturaktiviteterne består af en kombination af udøvende og oplevede kulturaktiviteter, som skal skabe et frirum for deltagerne, hvor de får plads til fordybelse og fælles oplevelser.

– Et Kultur på Recept-forløb varer oftest mellem 8-10 uger, hvor grupper på cirka 8-12 borgere mødes 2-3 gange om ugen.

– Læs Sundhedsstyrelsens tværgående evaluering af Kultur på Recept-konceptet her.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor