Nyheder:

En uge med fokus på regionale EU-projekter

I oktober inviterede EU endnu engang til en uge med fokus på regionale og lokale EU-projekter, hvor 7000 deltagere mødes om fælles problematikker, inspiration til fremtidige projekter og netværk på tværs af de europæiske regioner.

Det vrimler med mennesker på trappen ned mod byens centralt placerede konferencecenter. Om halsene flagrer EU-blå keyhangers med adgangskort, og i køen blander forskellige sprog og accenter sig med hinanden.

EU har inviteret til den 21. udgave af European Week of Regions and Cities, hvor 7000 deltagere i løbet af fire dage deltager i 220 workshops. 500 aktører er inviteret til at tale om deres EU-projekter og diskutere de fælles udfordringer, der er på tværs af europæiske regioner og byer.

Mellem projektledere, forskere, politikere og interessenter siksakker SDEOs Sofie Kielsholm Ottosen. I løbet af to dage skal hun deltage i  syv forskellige oplæg om grønne projekter i Europa. Hun har valgt oplæg med fokus på best practice, og hvordan man rykker på det grønne område, både nationalt, regionalt og ude i de enkelte byer.

 

Dagens første oplæg handler om, hvordan man gør energiomstillingen tilgængelig for alle. I de fleste nye og velstillede boligkvarterer er energiomstillingen i fuld gang, mens dårligt stillede bykvarterer har sværere ved at følge med. Derfor arbejder H2020 RESPONSE-projektet for at omstille et dårligt stillet bykvarter i Dijon, Frankrig, og den finske studieby Turku.

”Det er fedt at opleve den gejst, der er for de forskellige projekter. De tror 100 procent på de projekter, de deltager i, og det er med til at vise projektets potentiale og det samarbejde, der går på tværs af forskellige byer og lande,” siger hun.

Efter oplægget står de tre oplægsholdere klar til at svare på spørgsmål, inden alle deltagerne går videre til deres næste oplæg.

Inspiration til arbejdet i Syddanmark

I løbet af de fire dage er problematikker og projekter inden for sundhedsvæsnet, uddannelse og den grønne omstilling bl.a. på dagsordenen. EU-konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle oplevede, at der gennem ugen var et øget fokus på det lokale niveau i den grønne omstilling.

”I år bliver der talt meget om forandring på det lokale niveau; i mindre samfund, i nabolag og hos den enkelte borger. Det handler om at få alle med, både i landdistrikter og byer, og at spørge borgerne om, hvad de ønsker at se i grønne politikker – og implementere det sammen med dem,” siger hun.

Hvert år deltager hun i European Week of Regions and Cities for at høre om regionale projekter i andre lande og tale med potentielle samarbejdspartnere til fremtidige EU-projekter i Syddanmark.

”Jeg tilmelder mig nogle få arrangementer, jeg virkelig synes er spændende og sætter masser af tid af til at netværke med de mange mennesker, der er i byen. I år fik jeg bl.a. drøftet projektsamarbejder med Frisland i Holland. Jeg håber og tror, at de snakke kan materialisere sig i syddansk projektdeltagelse,” siger hun.

Ved tidligere udgaver af European Week of Regions and Cities har Helle Bech Sørensen-Hylle og kollegaer skabt forbindelser mellem syddanske aktører og regionale samarbejdspartnere i andre EU-lande, og i år er ingen undtagelse. 

Kontakt Helle Bech Sørensen-Hylle på hbh@southdenmark.eu, hvis du vil vide mere. 

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor