Nyheder:

Fynsk robot kan se under vandet: Eu-støtte sikrer videreudvikling

Foto: Blue Atlas Robotics

Undervandsinspektioner har hidtil været gennemført ved hjælp af dykkere med manuelt målingsudstyr. Det har gjort inspektionen af eksempelvis havne ressourcekrævende og bekostelig. Med odenseanske Blue Atlas Robotics’ undervandsrobot klares arbejdet hurtigere og mere præcist – og nu har virksomheden fået EU-støtte til at gøre robotten endnu bedre. 

Det er vanskeligt at se under vandet, men ikke desto mindre vigtigt, når havne eller andre store undervandsområder skal inspiceres. Blue Atlas Robotics’ specialudviklede undervandsrobot klarer den ressourcekrævende opgave, der før har været henlagt til dykkere, og sikrer stor præcision, højere hastighed og et mere ensartet datasæt. Ved hjælp af seks kameraer manøvrerer robotten helt autonomt og inspicerer store området med en konstant afstand til det, den skal undersøge. 

CEO i Blue Atlas Robotics, Mads Andersen, fortæller: 

”Det er ekstremt svært at få et visuelt indtryk under vand. Vores løsning er baseret på, at vi har designet et kamera-system, som er unikt for markedet. På undervandsrobotten sidder der seks kameraer over en distance på én meter. Kameraerne er placeret så hele overflader vil blive dækket samtidig med, at det giver en meget bred synsvinkel.” 

Når robotten har indsamlet data nok i form af videooptagelser, kan den generere en visuel 3D-digital model af det område eller objekt, den har afbilledet. 

”Har robotten inspiceret en havn, betyder det, at man vil kunne se hele havnens infrastruktur på ganske få minutter. Det er væsentligt anderledes i forhold til i dag, hvor undervandsinspektioner med dykkere resulterer i timelange optagelser, som skal kigges igennem. Det kræver enormt meget tid,” forklarer Mads Andersen.

3D-simulationen vil også give mulighed for at tilgå det originale billedmateriale, så man for eksempel kan klikke ind på specifikke områder, som har særlig interesse. 

Carl Chatfield, stifter i Blue Atlas Robotics, og undervandsrobotten. Foto: Blue Atlas Robotics.

En mere avanceret undervandsrobot
Med den nytildelte støtte fra RIMA (et netværk bestående af 13 europæiske partnere, som blandt andet tæller Teknologisk Institut) skal Blue Atlas Robotics i samarbejde med landinspektørfirmaet LE34 videreudvikle undervandsrobotten, så den blandt andet kan inspicere komplekse geometriske former. I dag kan robotten navigere selv i områder med bløde former og fure, men i havne kan der være mange forskellige vinkler og kanter, som ifølge Mads Andersen kræver en videreudvikling af den autonome navigationsteknologi. 

 

”Projektet går i bund og grund ud på, at udvikle softwaren så robotten på egen hånd kan navigere langs eller udenom størstedelen af de objekter, som den vil kunne møde i en havn,” fortæller han og lægger vægt på, at resultatet skal munde ud i en pakkeløsning, som kvalitetsmæssigt matcher de krav, markedet har:

”Når projektet er slut om 10 måneder, skulle vi gerne have færdigudviklet en robot, som er funktionelt klar til at blive smidt i enhver dansk havn og udføre den opgave, som vi sætter den til. Det vil sige, at den skal kunne scanne et givent areal med en hastighed, som gør at vi kan leve op til de operationelle og kundemæssige krav, der er.” 

Projektet med titlen AUIR (Autonomous Inspection Robot) har fået tilsagn om op til 150.000 euro (ca. 1,1 mio. kr.). Foruden tilskuddet får Blue Atlas Robotics også mulighed for at modtage hjælp fra nogle af partnerne bag RIMA, herunder Teknologisk Institut. 

 

På vejen til støtte
Blue Atlas Robotics har gennem et samarbejde med Erhvervshus Fyn og Det Syddanske EU-kontor modtaget sparring og vejledning i forbindelse med ansøgningen til RIMA. 

“Én af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe virksomheder, så de lykkes i deres søgning efter kapital og finansiering,” siger forretningsudvikler og specialist i finansiering Torben Buch fra Erhvervshus Fyn. 

”Blue Atlas Robotics er langt i udviklingen af deres undervandsrobot, men det fordrer en stor portion tid og kapital når man, som dem, udvikler på en kompleks robotløsning til det globale marked. Derfor er det også positivt, at vi, i tæt samspil med Det Syddanske EU-kontor, Innovationsfonden og Odense Robotics, har kunnet bidrage til, at Blue Atlas Robotics over tid har fået tilsagn om mere end 2,3 mio. kr i soft funding. Stifteren af Blue Atlas Robotics, Carl Chatfield, flyttede fra Silicon Valley til Robot Valley i Odense netop for at få adgang til investorer med erfaring og viden om collaborative robotter,” afslutter han. 

Vejen til kapital
Blue Atlas Robotics har tidligere opnået støtte fra bl.a.:

    • Danske Maritime Fond 
    • InnoBooster, Innovationfonden
    • Investorkapital, Reinvest Robotics og KMD Venture
    • EUDP, Energistyrelsen