Regioner og kommuner forbereder landsdækkende klimaindsats

Partnerskabet LIFE ACT, der består af de fem regioner og 27 kommuner, har netop indsendt en projektansøgning på 126 mio. kroner til EU-programmet LIFE. I projektet skal LIFE ACT med fælles indsats, implementere kommunernes klimatiltag.

Med en underskrift på Parisaftalen, forpligtede Danmark og de 195 øvrige medlemslande i FN’s klimakonvention sig til at tage del i den grønne omstilling. Med en netop indsendt projektansøgning til EU’s LIFE-program, søger det danske partnerskab LIFE ACT om 126 mio. kroner til at føre kommunernes klimaplaner ud i livet.

Da den fælles klimaindsats blev udviklet og ansøgningen skrevet, sad SDEO’s EU-konsulent Thomas Jensen og Sofie Kielsholm Ottosen, Project Assistant, med ved bordet.

”Det har været en stor oplevelse at være del af et landsdækkende arbejde med udviklingen af projektet og formuleringen af selve ansøgningen. Det er unikt at kommuner fra hele Danmark, alle fem regioner og de fem EU-kontorer har trukket på samme hammel. Jeg håber, og tror på, at EU vil honorere det store arbejde og den fælles forpligtelse, der ligger bag LIFE ACT-ansøgningen,” siger Thomas Jensen.

Partnerskabet LIFE ACT består af de fem danske regioner og 27 kommuner, og ledes af Region Midtjylland. Gennem et år har de arbejdet på en landsdækkende klimaindsats, der har et samlet budget på 200 mio. kroner. Hele partnerskabet består af 37 økonomiske partnere og 50 støttende partner,  herunder alle Danmarks universiteter og fem styrelser.

Arbejder på tværs af kommuner

I projektet deltager kommuner fra hele landet, både de store og små, og dem nær land og by. Kommunerne skal arbejde med konkrete problemstillinger i deres lokalområder, såsom havvandsstigninger og robusthed over for oversvømmelser, omstilling af landbrug og skovdrift, håndtering af vandløb, nedbør og tørke samt omstilling til vedvarende energi.

En af de syddanske partnere er Middelfart Kommune, der i mange år har haft klimaet højt på dagsordenen.

”Når vi vælger at deltage i LIFE ACT, er en af grundene Klimafolkemødet og muligheden for også i den forbindelse at styrke vores fælles dialog om verdens fremtid. Videndeling på tværs af kommunerne, både i forhold til konkrete løsninger og strategiske indsatser, er en stor del af formålet med LIFE ACT, og her ser jeg frem til at Klimafolkemødet kan blive vært for spændende diskussioner og tværgående kommunale initiativer for en forhåbentlig bedre fremtid,” siger Thorbjørn Sørensen, klimadirektør i Middelfart Kommune.

I LIFE ACT deltager også Region Syddanmark sammen med Nyborg Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune og Vejle Kommune. 

Herudover er også Aabenraa Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Fanø Kommune, Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune en del af projektet.

Arbejde på tværs af kommuner

Projektet markerer også en milepæl i det grønne danske samarbejde, da det er første gang, at et så bredt dansk samarbejde arbejder for at hente støtte fra EU’s store miljø, natur- og klimaprogram, LIFE. I denne del af arbejdet har Dacob, de fem regionale EU-kontorers arbejdsfællesskab, været en stor del af processen.

”Vi har tidligere været med til at hente støtte i LIFE-programmet til store, tværgående miljø- og klimaprojekter, og sammen med de øvrige, regionale EU-kontorer tager vi i LIFE ACT udgangspunkt i kommunernes klimaplaner og taler de kommunale planer ind i en EU-kontekst,” siger Lars Holte Nielsen, direktør for Midtjyllands EU-kontor.

Dacob bringer konsulenter med stærk faglig ekspertise sammen for at videndele og samskabe resultater i hele Danmark. Disse kompetencer har de taget med ind i arbejdet med LIFE ACT og ansøgningen.

”Vi har et godt projekt og en stærk ansøgning, da der er god overensstemmelse mellem EU’s og Danmarks målsætninger på klimaområdet, og da vi ved, at EU både kan og vil bruge det arbejde, som vi gør i Danmark, til inspiration for resten af Europa,” siger Lars Holte Nielsen.

Partnerskabet forventer at kunne starte projektet i 2025, og projektet vil løbe i otte år.

Læs mere om projektet på www.life-act.eu.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor