Lærer imponerer i EU-projekt

I Erasmus+projektet SHE4AHA har lærere fra tre danske pilotskoler iværksat tiltag, der skal være med til at skabe bedre trivsel hos børn og unge folkeskolerne.

Lærerne i SHE4AHA er samlet til træningsdag på Blåbjerg Skole i Varde Kommune.
Lærerne i SHE4AHA er samlet til træningsdag på Blåbjerg Skole i Varde Kommune.

”Jeg er dybt imponeret,” siger Anette Schulz efter femte træningsdag med lærere og skoleledere i Erasmus+projektet SHE4AHA.

Lærerne fra de tre pilotskoler fra Fanø, Blåbjerg og Esbjerg har siden projektets start i maj 2022 haft fokus på, hvordan man kan arbejde mere strategisk med at skabe bedre sundhed og trivsel i folkeskolen.

I dag er fokusset blevet skærpet hos lærerne, der blandt andet arbejder med brain breaks, elevinddragelse, mad, inklusion og bevægelse i løbet af skoledagen.

”De tre skoler har formået på vidt forskellige måder at iværksætte tiltag inden for sundhedsfremme, og sågar både på individ-, på organisatorisk- og på policy niveau. Det synes jeg virkelig er imponerende,” siger Anette Schulz, der leder SHE4AHA projektet.

Anette Schulz og Henriette Hansen, EU-konsulent ved SDEO, indledte projektet med at præsentere en bred sundhedspædagogisk ramme for lærerne, som de har arbejdet inden for gennem projektforløbet.

Projekt med en fremtid

Tid er blevet nøglen i EU-projektet.

I det daglige er lærerne presset på tid, derfor har det ifølge Anette Schulz været vigtigt for projektet, at lærerne løbende har mødtes for at dele deres erfaringer i projektet og inspirere hinanden – dette gjorde sig også gældende for den femte træningsdag.

”Frem mod vores træningsdag har skoler gjort sig overvejelser omkring, hvordan de arbejder videre med deres tiltag når projektet slutter, fordi de har et ønske om at forsætte arbejdet med sundhedsfremme på deres skoler. Og det kan man jo kun blive glad over som konsulent,” siger hun.

Anette Schulz har deltaget i flere EU-projekter, hvor lærerne har været nervøse for, at de skal pålægges endnu flere opgaver. Med SHE4AHA har de skabt et projekt, der tager udgangspunkt i den enkelte skole og hvad de ønsker at arbejde med. Det er blandt andet her, man kan finde grunden til, at projektet kan leve videre på skolerne.

Studietur til partnerlandene

Det er ikke kun de tre danske pilotskoler, der udveksler erfaringer. EU-projektet giver også lærerne mulighed for at besøge folkeskoler i partnerlandene, hvor de får et internationalt perspektiv på sundhedsfremme i folkeskolen.
Sidste år tog lærerne fra Fanø skole turen til projektpartnerne i Island. Undervejs besøgte de fire forskellige folkeskoler og sundhedsministeriet, der fortalte om deres arbejde med den sundhedsfremmende skole.

På den anden side af sommerferien, skal lærerne fra Blåbjerg Skole og Vitaskolen i Esbjerg på studietur til Portugal, hvor de skal møde lærere fra pilotskolerne i de andre fire partnerlande og besøge skoler, der også arbejder aktivt med sundhedsfremme og trivsel.

Lærernes ture til partnerlandene er blev mulig gennem skolens ansøgning om Erasmus+ akkrediteringsmidler, der gives for at øge udbyttet i EU-projekter.

Vil du vide mere?

Lærerne fra de tre pilotskoler fortæller om deres erfaringer fra projektet ved projektets afsluttende danske konference, hvor der vil være meget mere fokus på sundhed og trivsel i skolerne. Hvis du vil med, skal du sætte kryds i kalenderen den 12. november 2024. Mere information følger efter sommerferien.

Du kan følge SHE4AHA på projektets hjemmeside.

Vil du vide mere om hvordan din skole kan blive pilotskole i et EU-projekt, eller om Erasmus+ programmet og mulighederne for støtte på uddannelsesområdet, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen.

Hvis du vil vide mere om Erasmus+ akkreditering, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor