Interreg Østersøen

… støtter interregional udvikling og samarbejde for en mere innovativ, lettere tilgængelig og bæredygtig Østersø-region. 

Formål

Målgruppe

 1. Interreg-programmet for Østersøen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland. 
 2.  
 3.  Programmet er opdelt i følgende fire indsatsområder:
 4.  
  1. Innovative samfund – herunder resiliente økonomier og effektive offentlige tjenester 
  2. Vand-smarte samfund – herunder bæredygtigt vandforbrug, forurening og blå økonomi
  3. Klimaneutrale samfund – herunder cirkulær økonomi og grøn transport
  4. Cooperation governance – Interreg Østersøen støtter samarbejdet mellem EU-finansierede projekter. 

Interreg Østersøen henvender sig til kommuner, regioner, fælles-offentlige aktører, erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner, non-profit organisationer.

Krav til konsortier

Projekter skal involvere minimum tre partnere fra Østersøsregionen. Det anbefales at involvere partnere fra så mange af de syv deltagende lande som muligt.

Hvilke aktiviteter

Fundingprocent

Samarbejdsprojekter om best practice, innovative teknologiske og ikke-teknologiske løsninger på fælles udfordringer, test og demonstration og policy-læring og –implementering.

Der er to størrelser af projekter:

  • Small-scale projekter med budget på max. 500.000 euro, 24 måneders varighed og med en mindre kompliceret ansøgningsformat.

  • Almindelige projekter:  Større og længerevarende projekter med et mere kompliceret ansøgningsformat med budget defineret ud fra aktiviteter (intet max. budget).

80%

 •  

Kontakt: 

Thomas

Thomas Jensen

thj@southdenmark.eu
+32 477 779 103

Helle

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.eu
+32 492 330 937

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor