Nyheder:

SDEO's bestyrelse tog turen til Bruxelles

Tirsdag og onsdag havde vi besøg af vores bestyrelse. Der var lagt op til et par indholdsrige dage med fælles workshop om kontorets nye strategi og møder i Scotland Europa og Europa-Komissionen samt rundvisning i Europa-Parlamentet. 

Det var et særdeles spændende og travlt program, der ventede vores bestyrelse, da de lagde vejen forbi kontoret i Bruxelles i denne uge. Besøget blev indledt tirsdag med et bestyrelsesmøde og efterfølgende en fremtidsorienteret workshop, hvor bestyrelsen og kontorets konsulenter sammen kom med input til SDEO’s nye strategi. 

Onsdag bød på en række møder ude af huset. Først gik turen til Scotland Europa, hvor Head of Brussels Office Sarah English bød velkommen og fortalte om kontorets arbejde. Herefter tog Lars Holte Nielsen, direktør for Central Denmark EU Office over og gav bestyrelsen et indblik i, hvordan et andet regionalt EU-kontor arbejder for at sikre dansk værdi i det europæiske samarbejde. 

Hos Europa-Kommissionen mødtes bestyrelsesmedlemmerne med Hugo Sobral, Head of Cabinet for EU-kommissær Elisa Ferreiras stab, hvor de blandt andet drøftede fremtidens samhørighedspolitik og det grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder, hvorefter Thomas Wobben, Director for Legislative works i Committee of the Regions, gav et indblik i, hvorfor det netop er så vigtigt, at de lokale og regionale myndigheder høres og inddrages i EU’s store beslutningsprocesser, så kvaliteten af politikken højnes og bedre implementeres.

Dagen sluttede i Europa-Parlamentet med en spændende rundvisning af Jens Ladekarl, som gav sig god tid til at vise bestyrelsesmedlemmerne rundt i korridorerne og fortalte levende om både kunstinstallationer og historier fra den smukke plenarsal, hvor de 705 parlamentarikere udfører deres politiske erhverv. 

Vi siger mange tak for nogle indholdsrige og produktive dage. 

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor