Nyheder:

Sundhedsnetværk vil skabe større sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv

Siden juni 2022 har Sygehus Sønderjylland, SDEO og en række europæiske partnere arbejdet med kompetenceudvikling i sundhedssektoren gennem EUVECA-projektet. Efter det seneste møde i det syddanske EUVECA-netværk er de nu klar til at begynde arbejdet med udviklingen af pilotprojekter. 

Fremtidens sundhedsvæsen ser ind i flere store udfordringer, der både rummer en befolkning, som bliver ældre, digitalisering af sundhedsvæsnet og den grønne omstilling.

EU-projektet EUVECA har til opgave at arbejde med kompetenceudvikling på en ny og innovative måde, der kan gøre nuværende og fremtidige sundhedsprofessionelle klar til at arbejde i fremtidens sundhedsvæsen.

Partnere fra Norge, Tyskland, Holland, Italien, Danmark, Spanien og Slovenien deltager i projektet, og i hvert land skal der etableres et regionalt sundhedsnetværk.

LÆS OGSÅ: Nyt omfattende sundhedsprojekt skaber samarbejde på tværs af Europa

I oktober mødtes 19 aktører i det regionale sundhedsnetværk i Syddanmark online til en dag med fokus på, hvordan der skabes større sammenhæng mellem sundhedsuddannelserne og arbejdslivet i sundhedssektoren gennem pilotprojekter.

”I sundhedssektoren i dag oplever vi, at en stor andel af de nyuddannede stopper i deres første tid på arbejdsmarkedet, mens de, der har arbejdet i faget i mange år, har svært ved at skifte spor,” siger Mark Søgaard, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

Sundhedsuddannelserne skal afspejle arbejdslivet

På mødet holdt han oplæg om Region Syddanmarks arbejde med at skabe  sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv. Det seneste halve år har de nemlig involveret relevante aktører, lige fra studerende til arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner, i deres arbejde. Rapporten om indsatsen taler bl.a. for et opgør med den silotænkning, der præger sundhedsuddannelserne i Danmark.

”Lige nu bliver de studerende uddannet til en bestemt ting og et spor, hvor de ikke har meget samarbejde med de andre sundhedsfaglige uddannelser, og det afspejler ikke arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at vi skaber en større sammenhæng mellem det, de studerende er uddannet til, og det de skal lave på arbejdsmarkedet,” siger han.

Mark Søgaard ser ikke dette som et udelukkende regionalt problem, men noget der skal løses i samarbejdet med kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og andre aktører i sundhedssektoren.

Samarbejde mellem sundhedsaktører

I Middelfart Kommune har de også fokus på elevernes og de studerendes overgang til arbejdsmarkedet.

Gennem indledende interviews med kommunens studerende, elever, vejledere og daglige ledere i sundhedssektoren, har kommunen erfaret, at de skal have et øget fokus på at byde de studerende velkommen og gøre feedback til en større del af hverdagen.

”Vi skal arbejde mere med feedback, når vi giver eleverne og de studerende opgaver. De skal have en oplevelse af, at de bidrager, og at arbejdet giver mening i forhold til det, de lærer på studiet. Det er ikke fordi, der er noget nyt og revolutionerende i det, men vi er kommet til at prioritere nedad, fordi driften løber derudaf, og fordi vi mangler nogle rammer for feedback,” siger Rikke Rytter Bjørn, leder af Uddannelse, Rekruttering og Tilknytning i Middelfart Kommune.

LÆS OGSÅ: Netværksmøde satte fokus på fælles udfordringer og løsninger i syddanske kommuner og regioner

Sammen med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er de ved at designe et tværfagligt vejledernetværk, som skal have fokus på at arbejde med vejlederrollen og skabe tværfaglige læringscafeer, der skal bringe elever og studerende sammen. Men efter dagens møde drømmer hun om, at arbejdet også kan gå endnu mere på tværs af sundhedsnetværket.

”Det kunne være fedt at arbejde med Designskolen Kolding, fordi de har en anden tilgang til at arbejde med de her transformationer, og det vil kunne nuancere vores proces,” siger Rikke Rytter Bjørn.

Ved mødet blev forskellige pilotprojekter med bred regional interesse diskuteret, og alle aktører havde mulighed for at byde ind med ideer og tiltag.

God energi på netværksmødet

På netværksmødet oplevede Mark Søgaard en god energi og optimisme i forhold til at påbegynde pilotprojekter sammen.

”Det har enormt stor betydning, at vi mødes på tværs af aktørerne i sundhedssektoren. Det giver mulighed for at tænke nyt og tænke på tværs af områder, regioner, kommuner, uddannelser. Når vi arbejder sammen, er der mulighed for at få en større forståelse for vores problemer og samtidig skabe gode løsninger,” siger han.

LÆS OGSÅ: Syddansk sundhedsnetværk sætter fokus på kvalificeret arbejdskraft i sektoren

Efter mødet havde Rikke Rytter Bjørn en oplevelse af, at de i Middelfart Kommune ikke er alene om udfordringerne med at skabe den gode overgang for elever og studerende.

”Jeg har en oplevelse af, at det ikke er en problematik, vi selv har fundet på i Middelfart Kommune, men at det er et essentielt projekt at arbejde med. Dagen efter mødet fik jeg kommunikeret ud til kollegaer og chefer, at der på mødet var en oplevelse af momentum, og at det er nu vi skal handle.”

EUVECA (European Platform for VET Excellence in Health Care)

Vil du være med?

Det regionale EUVECA-netværk er åbent for alle sundhedsaktører i den syddanske region, som har interesse i at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen via kompetenceudvikling. 

Hvis du vil vide mere om det regionale netværk og sikre dig en plads i de fremtidige, spændende pilotprojekter, er du velkommen til at kontakte SDEOs konsulenter Anna Jørgensen og Henriette Hansen.

Kort om EUVECA-projektet

EUVECA (European Platform for VET Excellence in Health Care) er et Erasmus+projekt, der strækker sig over fire år og som implementeres i syv lande; Norge, Tyskland, Holland, Italien, Danmark, Spanien og Slovenien.

I hvert land etableres der et regionalt uddannelsesnetværk, som skal arbejde med de regionale kompetenceudviklingsudfordringer, der er i sundhedssektoren. Som en ”europæisk paraply” samarbejder partnerne også om at udvikle en europæiske webbaseret platform, hvor de deltagende regioner i fællesskab kan tilbyde europæiske uddannelses- og træningsaktiviteter, som fremtidige og nuværende sundhedsprofessionelle kan deltage i. Aktiviteterne vil være et supplement til de regionale aktiviteter med et mere europæisk fokus.

EUVECA-partnerskabet består af 19 partnere fra både hospitaler, uddannelsesinstitutioner, udviklingsagenturer og pan-europæiske partnere såsom European Special Nurse Organisation, European Health Management Association og European Connected Health Alliance.

Læs mere om EUVECA her, hvor du også kan tilmelde dig projektets nyhedsbrev.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.eu

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor