Nyheder:

Vil jeres virksomhed investere i kunstig intelligens? Så kan I søge EU-støtte

En ny indkaldelse fra EU betyder, at SMV’er kan søge om op til 60.000 euro i EU-støtte til AI-projekter indtil d. 16. februar 2023. Indkaldelsen fokuserer bl.a. på samspillet mellem machine learning og AI.

Måske er jeres virksomhed en af de mange, som gerne vil blive bedre til at udnytte potentialet ved kunstig intelligens. I så fald kan I overveje at søge om EU-støtte til jeres projekter på området. 

EU ønsker at sætte turbo på digitaliseringen af Europa, herunder når det kommer til kunstig intelligens. Det betyder, at der er støttemidler til rådighed for virksomheder. I øjeblikket gælder det for eksempel for EU-indkaldelsen ELISE, hvor SMV’er kan søge om at få støtte til at udvikle nye løsninger baseret på kunstig intelligens og machine learning. Det gælder inden for en række fokusområder, herunder machine learning kombineret med computervision, sprogteknologi eller kunstig intelligens i sundhedssektoren.

Virksomheder kan modtage op til 60.000 euro i støtte, og næste ansøgningsfrist er d. 16. februar 2023. 

Relevant for mange typer SMV’er

ELISE har fokus på alt fra sundhed til algoritmer, hvor kunstig intelligens og machine learning kan gøre en forskel, og mange typer virksomheder kan derfor overveje at søge støtte gennem programmet. Tidligere har EU for eksempel givet støtte til medicinsk udstyr til at diagnosticere kræft og udviklingen af nye, smarte røgdetektorer ved hjælp af machine learning.

ELISE er et eksempel på et europæisk cascade-tilskud, hvor EU støtter en gruppe af aktører på tværs af Europa med ekspertise i kunstig intelligens, fortæller Siri Bentzen, konsulent ved Det Syddanske EU-kontor.

”Disse aktører kanaliserer så midler videre til SMV’er, som faktisk står overfor opgaven med at få kunstig intelligens til at give værdi for virksomheden i praksis. SMV’erne får både tilskudsmidler og adgang til europæisk ekspertise på området,” fortæller hun.

Krav om europæisk dimension

For at få støttemidler kræves det, at ens projekt er innovativt, konkurrencedygtigt og har en europæisk dimension i form af europæisk markedspotentiale eller relevans i flere lande. 

Desuden er det et krav, at man finder en rådgiver, som vil være tilknyttet ens projekt. Rådgiveren skal være en uafhængig forsker, som kan rådgive om, hvordan projektet kan styrkes. 

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om kravene og ansøgningsprocessen, er I velkomne til at kontakte EU-konsulent Siri Bentzen  på srb@southdenmark.be

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor