Fredericia Kommune er med i EU-projekt, der skal sikre fremtidens energisystem

Fredericia Kommune deltager i et nyt EU-projekt, som skal hjælpe lokale myndigheder i Nordsøregionen med at opbygge viden om lokal energiplanlægning. Det skal være med til at sikre, at omstillingen til grøn energi ikke bliver forsinket af et overbelastet energinet. Projektet har fået støtte på knap kr. 700.000 af Interreg Nordsø-programmet.

EU-projektet COPPER

Der skal fart på omstillingen til vedvarende energi, hvis EU’s mål om klimaneutralitet inden 2050 skal opnås. Det kommer bl.a. til at kræve en transformation af energisystemet, der skal være mere fleksibelt, så behovet for elektricitet kan imødekommes – også selvom elproduktionen kan variere i takt med vindstyrke og solskinstimer.

Produktionen af grøn strøm øges allerede i stor stil for at imødekomme den stigende efterspørgsel, og manglende styring fører til en overbelastning af elnettet. Det gælder også i landene i Nordsøregionen, som er førende på verdensplan, når det kommer til produktion af grøn el.

I et nyt projekt skal partnere fra fem europæiske lande i Nordsøregionen demonstrere digitale løsninger, som kan øge elnettets modstandsdygtighed. Fredericia Kommune deltager i projektet, som har fået navnet COPPER (Cities for Open and Participative Planning for Electricity grid Resilience).

“I Fredericia Kommune er vores vision, at vi skal være Grøn i Verdensklasse. Vi har et helt unikt potentiale i forhold til PtX og udvikling af grønne brændsler. Skal vi i mål med ambitionerne, så kræver det først og fremmest fremsynede virksomheder, men det kræver også et stort fokus på vores energiinfrastruktur,” siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima, Energi og Miljø udvalget i Fredericia Kommune.

“Helt konkret vil vi gerne tættere på, hvad vores elnet kan, og derfor skal vi i projektet udvikle et digitalt værktøj, som kan analysere på netop det. I Fredericia Kommune kommer vi til at skulle forbruge rigtig meget strøm til vores PtX-virksomheder og energierhverv, blandt andet vores havn,” siger han.

Fredericia Kommune har fået kr. 700.000 i EU-støtte til deres del af projektet.

Seks europæiske pilotprojekter

Med fokus på at undersøge, hvordan elnettet kan optimeres, skal der udvikles seks pilotprojekter i henholdsvis Ghent, Bremen, Antwerpen, Dordrecht, Göteborg og Fredericia. I Fredericia kommer projektet til at tage udgangspunkt i behovet for elektricitet til den fremtidige storskala PtX-produktion, men også andre el-intensive industrier er på vej.

Denne storstilede elektrificering af industrien i Fredericia kræver højere kapacitet, forklarer René Olesen, Teknisk Direktør i Fredericia Kommune med ansvar for projektet.

”Elektriciteten skal være grøn og baseret på vind- og solenergi, men Fredericia er udfordret i forhold til at skabe plads nok til den vedvarende energi, som derfor også må komme fra nabokommuner eller fra den danske vestkyst.”

Aalborg Universitet, Fredericia Kommune, CenterDenmark og PtX-partnerskabet TEA (Triangle Energy Alliance) vil i projektet undersøge, hvordan flere PtX-anlæg og elektrificering af store industrier vil påvirke elnettet. De vil samtidig se nærmere på, hvilken rolle afstand spiller, når det kommer til, hvor den grønne energi produceres.

”Vi arbejder jo på en vision, der hedder, at Fredericia skal være grøn i verdensklasse, men vi er godt klar over, at vi ikke kan løfte det her alene. Så vi er nødt til at skabe et samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden. Derfor vi vil f.eks. gerne undersøge, hvor meget det betyder, om den vedvarende energi produceres tæt på, eller om den kan komme ud på havet eller stå i nabokommunen. Og hvilke krav det stiller til vores elnet.”

Et digitalt værktøj til den grønne omstilling

Med COPPER håber René Olesen, at Fredericia Kommune i sidste ende vil være bedre rustet til at håndtere behovet for stadig mere grøn strøm.

”Vi håber, at vi med det her værktøj kan frembringe de fakta, der skal til for at understøtte de politiske beslutninger, der bliver truffet – og få dem til at stå stærkere. Derudover er målet også, at det skal kunne bruges, når vi skal samarbejde med andre kommuner i regionen,” afslutter René Olesen.

Vil du vide mere om Interreg Nordsø-programmet, kan du kontakte EU-konsulent Thomas Jensen på thj@southdenmark.eu.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor