Haderslev Kommune og Region Syddanmark skal styrke indsatsen omkring overvægt

Fysiske og psykiske sygdomme kommer i fokus, når Region Syddanmark og Haderslev Kommune i nyt EU-projekt skal undersøge, hvordan de bedst forebygger og behandler overvægt.

I dag tilbyder størstedelen af de syddanske kommuner forløb til de borgere, der ønsker at ændre livsstil og herigennem opnå et vægttab. I EU-projektet Healthy Regions 4 All skal Region Syddanmark og Haderslev Kommune blive klogere på, hvordan sundhedsvæsnet bedst hjælper de borgere, der er overvægtige og har en fysisk eller psykisk sygdom.

”Overvægt er en svær nød at knække, da det ofte hænger tæt sammen med både livsstil, mental trivsel, uddannelsesniveau og indkomst. Derfor kræver det, at vi ser på det hele menneske og ikke blot fokuserer på vægten,” siger Pernelle Jensen (V), formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Haderslev Kommune, Psykiatrisygehuset og Sygehus Sønderjylland vil gennem projektet styrke deres samarbejde og udarbejde løsninger på området, der kan bruges på tværs af sektorer og Syddanmark.

”I vores sundhedsaftale med de 22 syddanske kommuner er det netop et område, vi prioriterer højt. Derfor er det også utroligt spændende, hvilke erfaringer de har gjort sig i de tre partnerskabslande, og hvordan vi kan få dem implementeret i vores samarbejde med Haderslev Kommune og på sigt også i andre kommuner,” siger hun.

De syddanske partnere har modtaget 5 mio. kr. fra Interreg Europa-programmet, og gennem de næste 4 år, skal de i samarbejde med partnere fra Holland, Spanien og Slovenien dele erfaringer i forhold til at forebygge og behandle overvægt.

Den lokale indsats

I Haderslev Kommune skal projektet fokusere på de borgere, der har en BMI på over 30 med en fysisk eller psykisk sygdom. Allan Emiliussen, formand for Senior- og Sundhedsudvalget i Haderslev Kommune ser frem til at arbejdet med projektet, der både byder på workshops med medarbejdere, patientforeninger, videnscentre og lokalpolitikere, samt inddragelse af borgerne.

”Det er et enormt spændende projekt, vi får mulighed for at være en del af. Vi håber, at det internationale samarbejde giver os mulighed for at lære af andre landes tilgange til overvægt. Ved at inkludere både fysiske, mentale og sociale aspekter håber vi på sigt på at kunne tilbyde bedre støtte til vores borgere med overvægt og forbedre deres livskvalitet,” siger Allan Emiliussen, der også er medlem af SDEO’s bestyrelse.
”Med vaccinen vil vi kunne bidrage til forebyggelse af urinvejsinfektion hos udsatte patienter, en mulighed der ikke findes i dag. Lige nu kan vi kun behandle med antibiotika, når infektionen er opstået, men det kan uheldigvis også medføre, at kroppens naturlige bakterier slås ned, samt at de sygdomsfremkaldende bakterier i patienterne bliver resistente over for antibiotika,” siger hun.
Med projektet kommer Ann Zahle Andersen og kollegaerne et skridt tættere på at kunne levere en vaccine til sundhedssektoren, men der ligger også meget arbejde foran dem. Derfor har de, på projektets første dag, budt velkommen til en ny kollega, der skal arbejde specifikt med projektet de næste tre år.

Samarbejde om virksomheders muligheder

SDEO’s EU-konsulent Allan Nordby Ottesen var med til at indlede projektudviklingen i 2022 med informationsmøde og workshops med ansatte i Haderslev Kommune, Sundhedscenter Haderslev og Tværsektorielt Samarbejde Region Syddanmark, og frem til indsendelsen og den endelige godkendelse af projektansøgningen har han løbende vejledt de syddanske partnere gennem de forskellige faser i projektudviklingen.

”Overvægt er desværre en af de største risikofaktorer for at udvikle forskellige sygdomme og der er en stadig større forekomst, ikke bare i Syddanmark men i mange lande i Europa. Det er med andre ord en presserende og markant samfundsudfordring, som projektet adresserer. Jeg er glad for det rigtigt gode samarbejde med de forskellige syddanske aktører om projektet, som har haft et længere tilløb og krævet, at vi i fællesskab var grundige med at definere udfordringer og løsningsmuligheder sammen i et stærkt europæisk partnerskab. Jeg ser utrolig meget frem til at følge projektet, og den indvirkning det potentielt kan have for mange borgere i Syddanmark og på tværs af Europa,” siger Allan Nordby Ottesen.

Vil du vide mere om Interreg Europe-programmet og andre EU-programmer på sundhedsområdet, så kan du kontakte Allan Nordby Ottesen på ano@southdenmark.eu.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor