Borgmestre, lokalpolitikere og klimaeksperter mødtes til generalforsamling

På generalforsamlingen 2024 kunne formanden, Karsten Uno Petersen, præsentere et rekordår. I 2023 hjalp Det Syddanske EU-Kontor med få 150 mio. kroner til 26 europæiske udviklingsprojekter i Syddanmark.

Syddanske borgmestre, lokalpolitikere, embedsmænd og klimaeksperter var samlet til generalforsamling i Regionshuset Vejle, for at gøre status over året 2023 i Syddanmark og på Det Syddanske EU-Kontor.

Året har budt på mange store projekter, hvor særligt denne grønne omstilling har trukket projekter hjem til Syddanmark, og derfor blev dagen indledt af Connie Hedegaard, forhenværende klimakommisær i EU, der talte om klimapolitik i Danmark og EU. 

Og hendes budskab var klart. 

“Klimaforandringerne er ikke blot globale, de er i lige så høj grad lokale. Derfor skal løsningerne på klimaforandringerne gøres lokale og konkrete,” sagde hun til den fyldte sal.

Connie Hedegaards kollegaer i EU ønsker at komme ud til deres lokale borgere, men det er svært at nå hende i nordfindland og ham i sydspanien.

“Det er vigtigt, at vi inddrager danskerne i den grønne omstilling, og det kan I som kommuner og Region i den grad,” siger hun.

Bestyrelsens formand, Karsten Uno Petersen, havde også fokus på den grønne omstilling, hvor han både fremhævede grønne, lokale EU-projekter og de mange muligheder, der er i EU-funding.

“Vi har godt gang i den grønne omstilling i Syddanmark, men vi skal sammen gøre endnu mere,” lød dagens afsluttende bemærkning.

Et rekordår

På generalforsamlingen kunne foreningens bestyrelsesformand, Karsten Uno Petersen, præsentere et rekordår for hjemtag af støttemidler til syddanske innovation- og udviklingsprojekter.

”Det har været et år med gang i samarbejdet og udviklingsprojekterne i Syddanmark. Det Syddanske EU-Kontor har hentet 150 millioner kroner hjem til regionen gennem 26 godkendte projektansøgninger. I alt er der blevet indsendt 57 ansøgninger til EU om små̊ og store projekter med deltagelse fra Syddanske virksomheder og organisationer,” sagde Karsten Uno Petersen.

”I Syddanmark har vi allerede taget vigtige skridt i retning af en grønnere fremtid, og med EU-støtte bliver det for alvor muligt at realisere vores ambitiøse klimaprojekter, der gavner både vores lokale samfund og bidrager til at nå EU’s overordnede klimamål. Derfor er vi også glade for, at EU har kunne se værdi i vores lokale klimaprojekter,” sagde han.

Blandt de store projekter er ARCADIA, hvor det fynske Odense Fjord-samarbejde skal være med til at forbedre vandtilstand i Europa og tilpasse de europæiske vandmiljøer til fremtidens klimapåvirkning.

I COHEAT-projektet sættes der skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark, gennem en fælles indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger udenfor de eksisterende fjernvarmeområder.

Læs om de mange projekter og aktiviteter, der har været i Syddanmark og på Det Syddanske EU-Kontor i årsrapporten.

Stafeten gives videre

Den 1. april 2024 overdrager Karsten Uno Petersen formandsposten til Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune, der har været medlem af SDEO’s bestyrelse de seneste to år.

”Dagen markerer min sidste generalforsamling som formand. Efter dagens tilbageblik på året i Det Syddanske EU-Kontor og samarbejdet i Syddanmark i 2023, er jeg glad for at kunne konstatere, at jeg overdrager en veldrevet og stærkt resultatskabende organisation til Mads,” siger Karsten Uno Petersen, der fortsætter som bestyrelsesmedlem og næstformand.

Mads Sørensen er også medlem af Kommunernes Landsforenings internationale udvalg, der er repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, som samler kommunale og regionale repræsentanter i EU.

Der er allerede sat mål for kontorets arbejde, dem kan du læse om i vores handlingsplaner for 2024.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor