Vejle Kommune vil madspild til livs

Der skal en strategisk indsats til, for at mindske madspild i Europa. Den skal Vejle Kommune være med til at udarbejde i det nye EU-projekt CIBUS, hvor de stiller skarpt på den lokale indsats i kommunen.

De tørre skiver rugbrød, det runkne æble, den kedelige rest lasagne, overskuddet fra kantinefrokosten og levningerne fra restaurantbesøget ryger lige i skraldespanden – ned til tonsvis af madrester.

Mere præcist ender 57 mio. ton mad hvert år som spild i Europa, hvilket svarer til, at hver person smider 127 kg madrester ud i løbet af et år. Det store spild har bl.a. konsekvenser for miljøet, og derfor har EU og des medlemslande en ambition om, at halvere den enkelte borgers madspild senest i 2030.

Til at hjælpe denne ambition på vej, skal Vejle Kommune og deres partnere i EU-projektet CIBUS, udarbejde og etablere en strategisk indsats for at mindske madspild i hele Europa.

”Vi har en meget stor fødevaresektor i Vejle Kommune, og da fødevaresektoren står for en stor del af madspild, bliver vores rolle i projektet at facilitere en indsats for, hvordan man mindsker madspild på et lokalt plan. Til dagligt arbejder vi sammen med de offentlige køkkener, som kantiner, restauranter og leverandører til daginstitutioner og plejehjem, og det er deres kompetencer inden for madspild, som vi skal løfte igennem projektet,” siger Sofie Bjerg Hougaard, projektmedarbejder hos Culinary Institute under Vejle Erhverv.

Projektet blev skudt i gang den 1. april 2024 og løber de næste tre år. Til arbejdet har de fået tildelt ca. 1,9 mio. kr. gennem Interreg Europe-programmet.

En fødevare-kommune

Historisk set har der altid ligget mange fødevarevirksomheder i kommunen, og efter man oprettede Food Innovation House, et mødested og innovativt fællesskab for fødevareproducenter, forretningsudviklere og forskere, har det gennem årene tiltrukket endnu flere aktører fra fødevareerhvervet.
”I Vejle Kommune sætter vi fødevare højt på dagsorden, og derfor bliver en vigtig del af projektet også, at kombinere vores egne kompetencer i Culinary Institute med det store fødevarenetværk i kommunen. Vi ønsker at skabe fysiske og digitale platforme, hvor vi kan engagere fødevarevirksomheder og andre interessenter, og facilitere et samarbejde om at mindske madspild gennem nye muligheder,” siger hun.

Det er ikke blot fødevarespild, som Sofie Bjerg Hougaard og kollegaerne kommer til at kigge på gennem projektet, men også den store CO2-udlning, der er forbundet med fødevareproduktionen.

”Vi håber, at vi med projektet kommer til at reducere madspild over hele fødevarekæden i kommunen, fra produktionen til restauranterne og forbrugernes bevidsthed om madspild. Og så ser vi frem til at samarbejde med de andre partnerlande, som forhåbentligt har nogle værktøjer og erfaringer, som vi kan bruge i Vejle Kommune,” siger Sofie Bjerg Hougaard.

Vil du vide mere om mulighederne igennem Interreg Europe-programmet, så kan du kontakte Thomas Jensen på thj@southdenmark.eu.

SDEODots-Blue_EN

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2023 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor